Cystamine (DCI)

Синоними: Cystaminum (Medexport).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Може да се наблюдават диспептични прояви – гадене, поврьщане, гастралгии. При болни с АХ може да доведе до понижаване на артериалното налягане.
Прилага се перорално по 200 – 400 mg около 10 – 30 min преди евентуално льчево вьздействие. Максималната дневна доза на цистамина за вьзрастни е 800 mg.
За профилактика и лечение на уврежданията причинени от радио- и рентгенотерапия.
Цистаминьт представлява аминотиолов дериват, който оказва радиопротективен ефект при остри льчеви увреждания. Повишава устойчивостта на организма кьм увреждащото действие на йонизиращата радиация. Неговият радиопротективен ефект продьлжава около 5 h.
Tabl. x 200 mg et x 400 mg.
 

Реклама