Dacarbazine (DCI)

Синоними

: Dacarbazin (Unipharm), DTIC-Dome (Miles), D.T.I.C. -100, -200 (Aventis), Deticene (Roger Bellon), Detimedac -100, -200 (Medac), Imidazole carboxamide

Лекарствени форми

Действие

Показания

Странични ефекти

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

Прилага се обикновено във венозна капкова инфузия, като банката се обвива с черна хартия, за да се избегне фотодегенерация на препарата до неактивни метаболити. През устата се прилага много рядко.

: Прилага се по 200 – 250 mg/m2 във венозна капкова инфузия в продължение на 5 последователни дни с повтаряне на курсовете през 3 – 4 седмици или по 2 – 4,5 mg/kg телесна маса във венозна капкова инфузия в продължение на 10 последователни дни с повтаряне на курсовете през 4 седмици. В комбинацията ABVD се използва по 150 mg/m2 в продължение на 5 последователни дни i.v.
: Тежко общо състояние, консумативен синдром, костномозъчна хипоплазия, тежки чернодробни и бъбречни увреждания.
: Гадене, повръщане, метален вкус в устата, левкоцитопения и тромбоцитопения с грипоподобен синдром, рядко фоточувствителност, алопеция, парестезии по лицето, тромбофлебити, хепато- и нефротоксичност.
: Прилага се за лечение на болестта на Ходжкин и на неходжкинови лимфоми, саркоми на меките тъкани, малигнени меланоми и невробластоми, като допълнително средство при рак на простата.
: Дакарбазинът е противотуморно средство от триазеновата подгрупа на алкилиращите препарати. Механизмът на противотуморното му действие не е напълно изяснен. Този механизъм е двоен – инхибиране биосинтезата на ДНК, както алкилиращите агенти. В организма претърпява окислително демитилиране под влияние на чернодробните микрозомни ензими до активни алкилиращи метаболити, както и фотодеградация да активни и неактивни метаболити. Излъчва се предимно през бъбреците, като за 6 h се открива в урината 50 % непроменен дакарбазин и 50 % метаболити.
: Tabl. x 25 mg et x 50 mg; Fl. x 100 mg et x 200 mg.
 

Реклама