Daktarin

Дейстие:

Има ниска бионаличност при орално приложение (25-30 %) поради слаба резорбция в гастроинтестиналния тракт. Доза от 1000 mg при здрави доброволци осигурява плазмено ниво от 1,16 μg/ml 2 до 4 h след приема, което е недостатъчно за лечебно повлияване на повърхностни и системни микози. Постъпилото в общото кръвообращение количество се метаболизира почти напълно, като по-малко от 1 % се отделя непроменено с урината. Активни метаболити не се образуват, t1/2 - около 20 h.

Притежава антимикотична активност спрямо множество дерматофити, както и срещу някои грамположителни бацили и коки.

Фунгицидният механизъм на микозолона се свързва с инхибицията на синтезата на ергостерол, което води до промени в липидните компоненти на клетъчната мембрана и до повишаване на нейния пермеабилитет.

Показания

Странични ефекти

Лекарствени взаимодействия

Противопоказания

Съществува потенциален риск от предписването на миконазол при бременни и майки-кърмачки и в тия случаи би следвало да се избягва употребата му.

Особености на приложение и дозировка:

При деца – ¼ от мерителната чашка 4 пъти дневно. Приетото количество гел не трябва да се поглъща незабавно, а да се държи в устата колкото е възможно по-дълго. Вземането на препарата трябва да продължи поне една седмица след изчезването на клиничните симптоми. При орална кандидоза зъбните протези трябва да се изваждат през нощта и да се изчистват с помощта на гела. 
: При свръхчувствителност към миконазол или към някои от другите компоненти на препарата; при чернодробни увреждания.
: Дактаринът повишава антикоагулантния ефект на кумариновите производни и потенцира ефекта на кумариновите производни и потенцира ефекта на пероралните хипогликемични (антидиабетни) средства, поради което техните дози трябва да се намалят. Забавя метаболизма на фенитоина и циклоспорина, което също налага редукция на дозите им. Потиска в значителна степен метаболизма на терфенадин, астемизан и цизаприд, поради което тези медикаменти не трябва да се назначават при пациенти, третирани с миконазол.
: Гастроинтестинални смущения като гадене, повръщане и диария (при по-дълготрайно приемане). В редки случаи алергични реакции, има изолирани съобщения за чернодробни увреждания.
: Лечебно и профилактично третиране на кандидози в езофарингеалната кухина и в гастроинтестиналния тракт.
Активна съставка: Miconnazole 2 %. Excipients: alcohol, glycerol, purified water, pregelatinized potato starch, polysorbate, sodium succharin, cocoa flavour, orange flavour g.s. ad 40 g oral gel.
 

Реклама