Dantrolene Sodium (DCI)

Синоними: Dantrium (Procter and Gamble Pharm).

Лекарствени форми

Действие

Показания

Странични ефекти

Взаимодействие с други лекарства

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

1/ При възрастни - 25 mg веднъж дневно за 7 дни, 25 mg три пъти дневно за 7 дни, 50 mg три пъти дневно за 7 дни и 100 mg три пъти дневно. Максимално 4 пъти по 100 mg дневно.

2 / При деца - 0,5 mg/kg веднъж дневно за 7 дни, 0,5 mg/kg три пъти дневно за 7 дни, 1 mg/kg три пъти дневно за 7 дни и 2 mg/kg три пъти дневно. Максимално 4 пъти по 100 mg дневно.

Ако след 45 дневно лечение не се установи клиничен ефект, лечението се спира. 

: Лечението започва незабавно след установяването на малигнена хипертермия със спиране на всички анестетици и подаването на 100 % кислород. Дантролен се прилага в продължителна бърза венозна инфузия с минимална доза 1mg/kg и продължава докато симптомите изчезнат или максимална обща кумулативна доза от 10 mg/kg. Предоперативно при пациенти с риск от малигнена хипертермия се прилага профилактично. Перорално лечение се провежда в дози 4 - 8 mg/kg, 3 - 4 пъти дневно 1 - 2 дни преди операцията. Венозно се прилага в дози 2,5 mg/kg, 1,25 часа преди започване на анестезията. Следоперативно, за предотвратяване на рецидив се прилага перорално в доза 4 - 8 mg/kg/24 h на 4 приема за 1 - 3 дни. Всяка ампула се разтваря с 60 ml стерилна вода за инжекции и се разклаща до получаване на бистър разтвор. Да не се разтваря с физиологичен разтвор или глюкоза. За хронично перорална лечение се дозира:
: Няма за спешно лечение на малигнена хипертермия. За хронично перорално лечение – тежки чернодробни увреждания.
: Не се препоръчва едновременното приложение с верапамил – риск от кардиоваскуларен колапс свързан с хиперкалиемия. Засилва предизвикания от vecuronium невромускулен блок. Свързването с плазмените протеини на датролен се потиска от Warfarin и Clofibrate и се потенцира от Tolbutamide. При хронично перорално лечение засилва седативния ефект на транквилантите, засилва хепатотоксичността при жени на естрогенно лечение.
: Рядко – тежък хепатит, апластична анемия, левкопения, сърдечна недостатъчност, лимфоми.
: За блокиране на хиперметаболизма на скелетната мускулатура при злокачествена хипертермия при деца и възрастни. За хронично лечение на повишен мускулен тонус при увреждания на гръбначния мозък, мултиплена склероза, след инсултни състояния, церебрална парализа. Не е показан за лечение на повишен мускулен тонус при ревматологични заболявания.
: Дантриум е директно действащ мускулен релаксант. Релаксиращият му ефект се дължи на модулиране на контрактилния отговор на напречно набраздените мускули след местата на мионеврално свързване. Дисоциира възбудно-контрактилното куплиране вероятно чрез въздействие върху освобождаването на Са ++ от саркоплазмения ретикулум. След венозно приложение дантроленът има среден биологичен полуживот между 4 – 8 h. Свързва се с плазмените протеини и в по-малка степен с еритроцитите. Метаболизира се в черния дроб.
: Caps. x 25 mg, x 50 mg, et x 100 mg; Amp, (cухи) x 20 mg.
 

Реклама