Dapsone (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Абсорбцията на препарата в храносмилателния тракт е почти пълна. Пикова серумна концентрация от 2 mg/ml се получава 1-3 h след приемането на 100 mg дисулон. в кръвта 50% от дапсона е свързан с плазмените протеини. Плазменият му полуживот е средно 28 h. Дапсонът дифузира във всички биологични течности и тъкани, в това число и плацентата. Той достига в различните тъкани нива от 2 mg/g след приемането на 100 mg дневно. Концентрациите му са по-високи в кожата и мускулите и особено в черния дроб и бъбреците. Метаболизира се чрез ацетилиране в черния дроб. Елиминира се главно с урината – 70-80% под формата на метаболити и непроменен дапсон.

Показания

  • за лечение на херпетиформен дерматит.

  • за лечение на антрофиращия полихондрит.

Особености на приложение и дозировка

  • за лечение на херпетиформеният дерматит дапсонът се преписва по 100-300 mg/24 h до стабилизиране на състоянието, след което дозата се намалява. Лечението се провежда на фона на диетичен режим без глутен.

  • при атрофиращия полиходрит се прилага по 100-300 mg/24 h продължително време.

Преди започване на лечението с дапсон болните трябва да се изледват за изключване на Г-6-ФД дефицит и по време на лечението да се провежда редовен контрол на хематологичните показатели.

Странични показатели

Противопоказания

: Да се прилага предпазливо, във възможно най-ниската активна доза при болни с чернодробна и бъбречна недостатъчност. при проява на неутропения и агранулоцитоза лечението се спира!
: Хемолитична анемия – тя е доза зависима, по-често възниква при дневна доза над 200 mg и при лица с Г-6-ФД дефицит. Метхемоглобинемия – също доза зависима. Метхемоглобинемията трябва да се изследва системно след 8-ия ден от началото на лечението. Белият и тромбоцитния кръвен ред се засягат значително по-рядко. Може да се наблюдават и диспептични смущения – гадене, повръщане, анорексия. Рядко се наблюдават неврологично компликации – главоболие, безсъние, възбуденост, неясно виджане, парестезии, а така също и алергични прояви – сърбеж, кожни обриви, треска, лупуспособен синдром.
: За лечение на олигобациларните форми на проказата се предписва на възрастни по 1 таблетка (100 mg) дневно, в комбинация с рифампизин по 600 на един прием дневно в продължение на 6 месеца. При мултибациларните форми се провежда лечение в продължение на 2-5 години със същата комбинация плюс Clofazimine (Lamprene) по 50 mg/24 h +300 mg един път месечно. При деца дневната доза се определя в зависимост от теглото: до 12 kg – по 25 mg/24 h, от 12 до 25 kg – по 50 mg, от 25 до 50 kg – по 75 mg. За химиопрофилактика на контактните, особено при плурибациларните форми, дапсон се прилага per se в продължение на 3 години в следната дозировка: над 12 години по 50 mg за 24 h, от 6 до 12 – по 25 mg/24h, от 2 до 6 години – по 25 mg три пъти седмично, от 6 месеца до 2 години – по 12 mg три пъти седмично, и под 6 месеца – по 6 mg три пъти седмично.
: За лечение на лепрата, каквато и да е клинична й форма.
: Disulone е железен оксалат на дапсон, който представлява сулфониран дериват с изразена активност към инфекции, причинени от Mycobacterium leprae (бацил на Nansen). Включването на железният оксалат в препарата е предназначено да намали риска от хипохромна анемия, свързана с продължително приложение на дапсон.
: Tabl.= Dapsone 100 mg + Fe oxalate 200 mg.
: Disulone 100 (Specia)
 

Реклама