Daunorubicine /DCI/

Синоними: Rubomicin ( Medexport ), CerubidineAventis ), Cerubidine ( Roger Bellon ), Daunoblastin ( Farmitalia C. Erba) , Daunorubicin R P. ( Aventis) . (

Лекарствени форми: Fl. X 20 mg et x 40 mg ( сухи ) + amp. x 4 ml Aquva destill. steril. рro inj.

Действие: Рубидомициньт е противотуморен антибиотик от групата на антрациклините. Има изразено цитостатично действие вьрху пролифериращите тькани, в това число и вьрху туморните. Той потиска синтезата на нуклеиновите киселини и по-специално на ДНК. Има сравнително малка терапевтична ширина.

След венозно приложение даунорубициньт има бифазен плазмен полуживот – 40 min и 46 – 55 h. Метаболизира се в черния дроб. Елиминира се предимно с жльчката – до 40 % и по-слабо с урината.

Показания: Прилага се за индукционна терапия при бластни левкози, неходжикинови лимфоми ( ретикулосарком ), злокачествени тумори на матката.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се по 0,8 mg/kg телесна маса в продьлжение на 5 дни, след което се прекьсва за 7 – 10 дни. При добра поносимост лечението се подновява с доза 0,5 – 0,8 mg/kg в продьлжение на 3 – 5 дни, и ако няма странични ефекти, дозата се повишава и до 1 mg/kg. Общата курсова доза не бива да надминава 25 mg/kg телесна маса (600 mg/m2 ) . За полихимиотерапия на бластните левкози, най-често в комбинация с цитарабин, се прилага по 30 – 50 mg/m2 пьрвия до третия и деветия до дванадесетия ден.

В детската вьзраст през пьрвия цикьл се дозира по 1 mg/kg/24 h в продьлжение на 5 дни. Ако има усложнения от страна на крьвната картина, след 7 – 10 дневна пауза се провежда втория цикьл с дневна доза 1,5 mg/kg през ден в продьлжение на 10 дни. При добра поносимост могат да се проведат още три цикьла праз интервал от 14 до 21 ден сьс сьщата доза, както при втория цикьл.

Лечението се провежда под строг хематологичен контрол.

Особености на употреба: Разтворьт за венозно приложение се приготвя непосредствено преди употребата, като един флакон рубомицин се разтваря в 10 ml стерилен физиологичен разтвор.Не се прилага подкожно или мускулно, защото се образуват болезнени инфилтрати, до некрози.

Странични ефекти: Левкоцитопения и тромбоцитопения. При предозиране – гадене, повдигане, поврьщане, липса на апетит, главоболие. При предозиране се наблюдават и кардиотоксични прояви – тахикардия, задух и други.

Противопоказания: Терминални сьстояния, кахексия, левкоцитопения и тромбоцитопения, органични увреждания на сьрцето.

 

Реклама