Debrisoquine (DCI)

Синоними: Tendor (Chinoin).

Лекарствени форми: Tabl. x 20 mg.

Действие: Дебрисоквинът потиска депонирането на норадреналин в периферните адренергични синапси, което е свързано с намаляване пермеабилитета на пресинаптичните мембрани. Антихипертензивният му ефект е по изразен при изправено положение на тялото и при движение. Има добра ентерална абсорбция. Максимален ефект се достига около 4 часа след орален прием на еднократна доза и задържа в продължение на 8 – 12 h. Терапевтичен ефект се достига обикновено след 5 – 20 дни системно приложение.

Показания: Артериална хипертония неповлияваща се от други антихипертензивни средства.

Особености на приложение и дозировка: Лечението започва с ниски дози – 10 20 mg/24 h, като дневната доза се повишава с по 20 mg през три дни до получаване на оптимален ефект. Максималната дневна доза – 150 mg. Таблетките се приемат два пъти дневно. След нормализиране на АН дозата постепенно се намалява до поддържаща – 20 mg на два приема.

Взаимозействие с други лекарства: Комбинирането с тиазиди повишава антихипертензивното действие на тендор.

Странични ефекти: Ортостатичен колапс се наблюдава при 40 % от лекуваните. При употреба на аминосъдържащи храни (сирене, херинга, вино и други) може а се развият хипертонични кризи. По-рядко – умора, сънливост, депресия, задръжка на течности, ксеростомия, световъртеж, нарушена еякулация.

Противопоказания: Остър миокарден инфаркт, триклонова болест, МСБ, феохромоцитом. При предстояща операция лечението трябва да се прекрати.

 

Реклама