Dehydroemetine ( DCI )

Синоними: Dehydroemetine Roche ( Roche ).

Лекарствени форми: Sol. amp. x 20 mg/2 ml et x 60 mg/2 ml.

Действие: Представлява полусинтетично производно на еметина, което се характеризира с по-ниска токсичност. Има изразено амебицидно действие. Поради добрата му дифузия в тъканите при парентерално приложение, дехидроеметинът повлиява главно тъканните форми, но приложен перорално има и локално контактно действие в лумена на червата. Има и антитрематодно действие, като повлиява младите форми на чернодробния метил и интестиналните и мехурните форми на Schistosoma haematobium et mansoni.

Показания: - Всички форми и всички локализации на амебна дизентерия: остра чревна амебиаза, тежки и малигнени форми на колитна амебиаза, чернодробна амебиаза със или без абсцес, локализации на амебиазата извън храносмилателната система.

  • Хепатобилиарна дистомиаза.

  • Билхарциоза.

Особености на приложение и дозировка: Инжектира се подкожно в интерскапуларната област. Дозира се по 1 mg/kg/24 h в продължение на 10 дни. При тежки форми дозата може да се увеличи на 1,5 – mg/kg за 24 h през първите дни и курсът на лечение може да се удължи на 15 дни. След 15 дни почивка курсът може да се повтори. Ако преди това е провеждано лечение с еметин, е необходимо да се спази интервал от 45 дни преди провеждането на лечение с дехидроеметин.

Странични ефекти: Болка на мястото на инжектирането. Стомашно-чревни прояви, главно гадене и диария. Сърдечни прояви – хипотензия, тахикардия, галопен ритъм, ЕКГ промени – депресия на ST, плоски Т вълни. Нервно-мускулни прояви – астения, генерализирана мускулна слабост, полиневрит.

Противопоказания: Сърдечна недостатъчност, ХБН, бременност, деца.

 

Реклама