Delavirdine mesylate (DCI)

Синоними

Лекарствени форми: Tabl.x 100mg et x 200 mg.

Действие: Представлява синтетичен не-нуклеозиден инхибитор на обратаната транскрипатаза на човешкия имунодефицитен вирус тип 1 (HIV-1). Свързва се директно с обратната транскрипатаза на вируса и блокира РНК и ДНК-зависимата полимеразна активност. Делавирдина не инхибира обратната транскриптаза на HIV-2 тип и човешката клетъчна ДНК полимераза α, γ θ δ. Ρлед перорален прием се абсорбира бързо и достига максимални плазмени кончентрации за 1 h. Абсорбцията не се влияе от храна. Свръзва се с плазмените протенини в 98%. Плазменият му полуживот е доза-зависим със среден полужиовт 5,8 h при доза 400 mg. Метаболизира се екстензивно по пътя на цитохром CYP3A до неактивни метаболити посредством дезалкилиране и хидроксилиране. Елиминира се в 44% с фецеса и 51% с урината. По-малко от 5% се излъчва непроменен с урината. Преминава в майчиното мляко.

Показания: За лечение на HIV-1 инфекции при лица над 16 години в комбинация с най-малко два други противовирусни препарата.

Особености на приложение и дозировка: Препоръчителната дневна доза е 1200 mg разделена на три приема по 400 mg. Таблетки от 100 mg могат да се разтварят във вода, коеот води до по-добра абсорбция и бионаличност. Таблетките от 200 mg не са разтворими във вода. Лечението продължава 52 седмици в комбинация с други anti-HIV-1 средства. Може да се приложи при бременни само след строга преценка. Понеже преминава в майчиното мляко, кърменето се забранява.

Взаимодействие с други лекарства: В клетъчни култури делавиридина има адитивна и синергична anti-HIV-1 активност при едновременно приложение със Zidovudine, Didanozine, Zacitabine, Lamivudine, интерферон-алфа, и протеазни инхибитори. Да не се комбинира с антихистамини (Astemizole, Terfenadine), ерготаминови препарати (Dihydroergotamine, Ergonovine, Ergotamine, Methylergonovine), гастро-интестинални прокинетици (Cisapride), антитуберкулозни антибиотици (Rifampin, Rifabutin) невролептици (Pimozide), антиконвулсанти (Phenytoin, Phenobarbital, Carbamazepine) и седативи/хипнотици (Alprazolam,Midazolam,Triazolam). Едновременната употреба с HMG-CoA редуктазни инхибитори не се препоръчва, защото увеличва риска от миопатия и рабдомиолаза. Едновременното приложение със Sildenafil повишава плазмените нива на последния и води до хипотония, смутено зрение, приапизъм и др. Делавирдинът може да потисне метаболизма на много други лекарствени средства – антиаритмици, калциеви антагонисти, седативни, хипнотици и други и да доведе до фатални усложнения. Антиацидите, Н2- блокерите и кортикостероидите намаляват абсорбцията на делавиридина. Делавирдинът увеличава плазмените нива на метадона.

Странични ефекти: Кожни: обриви, erythema multiforme и Stevens-Johnson синдром, астения, главоболие , гадене, повръщане, диария, инфекции на горните дихателни пътища. Късни ефекти – чернодробна недостатъчност, хемолитична анемия, рабдомиолиза, ОБН.

Противопоказания: Свръхчувствителност, едновременно приложение с лекарства, метаболизиращи се по пътя на CYP3A – вж.взаимодействие с други лекарства

: Rescriptor (Pharmacia and Upjohn).
 

Реклама