Demecarium

Синоними: Demecarii bromidum, Humorsol, Hymorsol, Visumiotic, Tosmilen (Chemie Linz) 

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

При антихолинестеразна терапия са наблюдавани и помътнения на лещата. Затова при продължително приложение е необходима периодична биомикроскопия.

Могат да се срещнат и следните странични ефекти: повдигане, гадене, повръщане, абдоминални болки, диария, задръжка на урината, саливация, затруднения в дишането, брадикардия или ритъмни нарушения на сърцето. При такива случаи парентерално се назначава атропин към които може да се добави и пралидоксим хлорид. В някои случаи може да се наложи изкуствено дишане.

В случай на парадоксално повишение на вътреочното налягане се използват мидриатични средства.

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Първото накапване става от лекар, като за изпитване поносимостта в конюнктивния сак се накапва 0,25% разтвор, разреден във физиологичен разтвор 1:1. След това се преминава на неразредени разтвори 0,25%, 0,5%, 1%. При хронична глаукома, хипотензивният ефект продължава 2-4 дни. При акутно протичаща глаукома се налага двукратно накапване през деня. Единичната доза от 2 капки не бива да се повишава поради опасност от акумулация.
Бронхиална астма, смущения в храносмилателната система, язвена болест, брадикардия.
Дразнене, парене, сълзене, потрепване на клепачните мускули, конюнктивна и цилиарна инекция, главоболие, замъгляване на зрението и провокирана миопия. Може да се провокира латентен ирит или иридоциклит. При продължителна употреба се задебелява конюнктивата, а също може да се стигне до обструкции на назалокрималните канали.
В определени случаи при първична и вторична глаукома. За подобряване зрението при афакия и за прекъсване действието на атропина върху окото.
Препарата е холиномиметик от индиректен тип. Мощен инхибитор на холинестеразата. Миотичният ефект настъпва 20 мин. след накапването в окото. Максимално понижение на вътреочното налягане настъпва след 12-24 часа и продължава понякога 96 до 120 часа. Една капка от 1% разтвор може да преустанови атропиновата мидриаза.
очни капки.

 

Реклама