Demexiptiline (DCI)

Синоними: Deparon (Aron Medica).

Лекарствени форми: Tabl. x 25 mg.

Действие: Demexiptiline има оригинална химическа структура. Механизмът на неговото антидепресивно действие е свързан предимно с потискане пресинаптичния рекаптаж на нордреналина и в по-малка степен на серотонина и допамина. Терапелтичният му ефект е подобен на основните представители на трицикличните антидепресанти, но притежава съвсем умерени антихолинергични ефекти.

Demexiptiline е дезинхимиращ антидепресор с бързо настъпващо действие - за около 8 дни, но без седативен ефект. Той се абсорбира в храносмилателния тракт в продължение на около 8 h. плазменият му полуживот е средно 35 h, което позволява да се внася в 2 приема - сутрин и вечер и това осигурява стабилно плато на плазмената концентрация. Болшинството от пациентите достигат равновесно ниво към края на първата седмица от лечението. Установен е само един деметилиран метаболит, чийто плазмени нива са постоянно по-ниски от тези на демексиптилина. При спиране на лечението трябва да се има предвид, че елиминирането на демексиптилина настъпва за десетина дни. С урината се елиминира само около 4, 5% от внесената доза.

Показания: Меланхолични депресии - маниакодепресивна психоза, инволутивна депресия; невротични депресии; реактивни депресии; атипични депресии, настъпващи в еволюцията на психоза от шизофренен тип.

Особености на приложение и дозировка: Средната дневна дозировка е 2 - 3 таблетки от 25 mg, разпределени в 2 приема. В болшинството от случаите тази доза е ефикасна. По-високи от тази доза - до 6 таблетки дневно, се прилагат при меланхолии и атипични депресии, без значителни вторични ефекти. Въпреки че терапевтичният отговор настъпва към 8-ия ден, лечението с депарон трябва да продължи около 15 дни, преди да се отбележат отчетливи резултати. По време на лечението е необходимо да се проследява психическото и соматичното състояние на пациента, като пациентите със суицидни прояви трябва да бъдат осторожно наблюдавани в началото на лечението.

Взаимодействие с други лекарства: Demexiptiline може да се прилага в комбинация с анксиолитици, невролептици и сънотворни средства. Не бива да се прилага едновременно с МАО инхибитори, а така също и с антихипертензивни средства и по специално с гванедитин. Трябва предпазливо да се използва комбинацията му с препарати, които съдържат адреналин и норадреналин поради риск от засилване на кардиоваскуларните ефекти на катехоламините.

Странични ефекти: Най-често демексиптилинът има добра поносимост и пациентите обикновено нямат оплаквания или вторичните ефекти са минимални или умерени. При употреба на големи дози обаче могат да се наблюдават класическите странични ефекти на трицикличните антидепресанти: треморн, дизартрия и конвулсии в началото на лечението, безсъние, сухота в устата, изпотяване, топли вълни, тахикардия, запек, микционни смущения, ортостатична хипотензия, смущения в акомодацията, суицидни прояви, инверсия на настроението, делири.

Противопоказания: Глаукома, простатна хипертрофия, смущения в провеждането на сърдечните импулси, през първите 3 месеца на бременността и по време на кърмене. Тъй като демексиптилинът намалява умствените и психическите способности трябва да се прилага предпазливо при водачи на МПС и работещи с опасни машини. По време на лечението се забранява употребата на алкохол.

 

Реклама