Desogestrel + Ethinylestradiol

Синоними: Varnoline (Organon), Marvelon (Organon), Mercilon (Organon), Lovelle (Organon).

Лекарствени форми: Varnoline – drag. = Desogestrel 0,15 mg + Ethinylestradiol 0,03 mg; Marvelon – film-tabl. = Desogestrel 0,15 mg + Ethinylestradiol 0,03 mg; Mercilon – tabl. = Desogestrel 0,15 mg + Ethinylestradiol 0,02 mg; Lovelle – tabl. x Desogestrel 0,15 mg + Ethinylestradiol 0,02 mg.

Действие: Комбиниран естропрогестативен препарат, който съдържа в мини дози новия прогестатив дезогестрел и естрогена етинилестрадиол. Дезогестрелът клинически е лишен от андрогенни ефекти. Той намалява отношението LDL-холестерол/HDL-холестерол и по този начин намалява атерогенния риск и риска от тромбоемболични инциденти. Повишава нивото на SHBG (sex hormone binding globulin) и по този начин намалява вторичните андрогенни ефекти, такива като хирсутизъм и акне. Индексът на Pearl на варнолина (брой на бременностите за 100 жени/години), проучен при 15 222 цикъла е нула.

Плазменият полуживот на дезогестрела е 21 – 42,5 h, а на атинилестрадиола между 6 – 31 h.

Показания: Орална контрацепция.

Особености на приложение и дозировка: Варнолинът да се приема редовно в един и същи час по 1 таблетка в продължение на 21 последователни дни с едно прекъсване от 7 дни между всяка опаковка от 21 таблетки. Оралната контрацепция се започва с приемането на първата таблетка в първия ден от менструацията. Приложението винаги се започва след изследване за изключване на бременност.

Взаимодействие с други лекарства: При едновременно приложение с ензимни индуктори, като фенобарбитал, фенитоин, рифампицин, бензодиазепини, фенилбутазон и други, контрацептивният му ефект е под съмнение.

Странични ефекти: Може да се наблюдават, макар и сравнително рядко гадене, банално главоболие, повишение на телесната маса, напрежение в гърдите, тежест в крайниците, хлоазма, интерменструално кървене, олигоменорея, намалено либидо. Много рядко акне, хипертрихоза, повишена литогенеза. Те са транзиторни и не налагат спиране на лечението. Рядко може да се наблюдават усложнения, които налагат прекратяване на лечението: АХ, коронарни и тромбоемболични инциденти, холостатичен иктер, хиперлипопротеинемия, тежък мастодинит.

Противопоказания: Бременност, тежки чернодробни заболявания, синдром на Dubin-Johnson, синдром на Rotor, хемоглобинози, АХ, ИБС, мозъчно-съдова болест, хиперлипопротеинемия, мултиплена склероза, захарен диабет.

 

Реклама