Detajmium bitartarat (DCI)

Синоними: Tachmalcor (Europharm).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Изразена СН, проводни нарушения, хипотония, чернодробна недостатъчност, смущения в хемопоезата.
Удължаване на PQ и QRS комплекса, което налага преустановяване на лечението. Гадене, безапетитие, повръщане, запек. Много рядко – интрахепатална холостаза. Изключително рядко може да възникнат агранулоцитоза или зрителни смущения с диплопия.
Лечението се започва в началото със 100 mg 4 – 5 пъти дневно, а след постигане на ефект – по 50 mg 3 – 4 пъти дневно за поддържащо лечение.
2 – 3 пъти дневно по 50 – 100 mg.
Прилага се за продължителна поддържаща терапияпри камерна и надкамерна екстрасистолия с различна етиология, за противорецидивно лечение след прекъсване на надкамерни и камерни тахикардии и тахиаритмии с re-entry механизъм, включително и при WPW синдром.
Полусинтетично производно на аймалина с много добра ентерабна резорбция и с по-малка степен на чернодробен метаболизъм и по-бавно елиминиране, което позволява пероралното му приложение. Има същия механизъм на атиаритмично действие както аймалина.
Drag.x 25 mg.
 

Реклама