Dexetimide (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Показания

Странични ефекти

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

Перорално се прилага по 1 – 2 таблетки (0,5 – 1 mg) дневно в един прием. При комбинация с флуспирилен (имап), който се инжектира мускулно веднъж седмично, таблетките Dexetimide се приемат 1 – 2 дни след инжекцията.

Парентерално се прилага мускулно по 125 μg до 500 μg на всеки 2 – 3 дни. при комбиниране с флуспирилен двата препарата могат да се инжектират заедно в една спринцовка 1 или 2 пъти седмично.

: Целесъобразно е приложението му едновременно с невролептици, индуциращи развитие на екстрапирамидните прояви, например дифенилбутилпиперидинови производни – Fluspirilene (Imap), бутерофенони и други.
: Глаукома, простатен аденом. Макар че ембриотоксичното и тератогенно действие не е установено експериментално, приложението му при бременни налага строга преценка на възможния риск за плода и очаквания терапевтичен ефект.
: Нежелани ефекти от атропинов тип – сухота в устата, смущения в акомодацията, запек, микционни смущения, повишение на вътреочното налягане. Наблюдават се по-често у стари хора и при висока дозировка.
: Прилага се за профилактика и контрол на индуцирания от невролептици паркинсонов синдром. Не е подходящ за лечение на паркинсонизъм с друга етиология.
: Дексетимидът представлява мощно и дългодействащо централно антихолинергично средство. Освен това инхибира и моноаминооксидазата от тип В. Благодарение на своето антихолинергично действие контролира екстрапирамидните прояви, възникващи в хода на лечението с невролептици. Има пролонгирано действие, което при орално приемане продължава 24 h, а при мускулно инжектиране – 2 до 3 дни.
: Tremblex (Janssen) – tabl. x 0,5 mg, amp. x 0,25 mg/2 ml; Tremblex (G. Richter) – amp. x 0,25 mg/2 ml.
: Tremblex (Janssen), Tremblex (G. Richter).
 

Реклама