Diacerheine (DCI)

Синоними: Art 50 (Negma), Zondar 50 (Niverpharm).

Лекарствени форми:

Действие:

  • инхибиция на фагоцитозата и миграция на макрофагите;

  • инхибиция на продукцията на интерлевкин-1;

  • редукция на колагенолитичната активност;

Освен това той стимулира синтезата на протеогликания, гликозаминогликани и хиалуронова киселина. Доказано е едно благоприятстващо въздействие върху хрущяла.

Показания:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Прилага се само при възрастни по 1 капсула сутрин и вечер. Капсулите се приемат с малко вода по средата на нахранването без да се сдъвкват. Не е необходимо дозировката да се модифицира при стари хора и при болни с умерена бъбречна и чернодробна недостатъчност. При ХБН с креатининов клирънс под 0,5 ml/s дозировката трябва да се редуцира наполовина. Курсът на лечение продължава до 6 месеца. Поради бавно настъпващият му ефект се препоръчва в началото да комбинира с НПВС.
При възпалителни органични колопатии – ХУХК, болест на Crohn, стенозиращи заболявания на червата. Свръхчувствителност към реини, тежка чернодробна недостатъчност, бременност и кърмене.
Най-често наблюдаваните нежелани ефекти са: диария, меки изпражнения, коремни болки. Рядко наблюдавана е т.нар. колитна меланоза ( пигментация на колоректалната мукоза ). Наблюдавано е тъмно оцветяване на урината, което е свързано със структурата на съединението и е без клинична стойност. Описани са още кожни реакции – пруритус, обриви, екзема.
За симптоматично лечение на функционалните нарушения при артрози.
Diacerheine представлява антрахинонов дериват с антиартрозно действие. Той притежава умерена противовъзпалителна активност, която е добре изразена във високи дози и няма дразнещ ефект върху стомаха. Неговото действие се развива бавно и клиничен ефект се наблюдава към 30-ия ден от началото на лечението, като той е значимо проявен към 45-ия ден. Ефектът е адитивен при комбинация с НПВС. Неговото противовъзпалително действие се обуславя от:
Caps. x 50 mg.
 

Реклама