Diacetylsplenopentin hydrochloride (DCI)

Синоними: Berlopentin (Berlin-Chemie AG).

Лекарствени форми: Amp. x 40 mg/2 ml Diacetylsplenopentin hydrochloride.

Действие: Берлопентин представлява синтетичен имуномодулатор, който повлиява пролиферацията и диференцирането на костномозъчните стволови клетки, без да стимулира патологичните имунни реакции, извън баланса на имунната система. Специално проучвано е това му действие върху левкоцитите. След инкубация на култури от тях се берлопентин се образуват уголемени колонии, които са израз на клетъчно зреене. В този смисъл действието му наподобява това на получените чрез биотехнологии колонии стимулиращи фактори. Под въздействието му се отключва процес на освобождаване на интерлевкин-2, продукция на интерферон и спонтанна пролиферация на лимфоцитите в кръвта. Тези ефекти на берлопентина дават основания за приложението му при недостатъчност на имунната система. Берлопентитън не е вирусостатик.

Показания: Прилага се като имуномодулатор при нарушения в имунната система при HIV инфекции и при СПИН.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се по 1 ампула подкожно 3 пъти седмично. Лечението трябва да започне по възможност веднага след диагностицирането на HIV инфекция, за да се получи продължително стабилизиране на имунната система. В зависимост от имунния статус дозировката може да се редуцира на 1 – 2 пъти седмично по 1 ампула. По време на лечението трябва да се контролират периодично лимфоцитите и моноцитите, специално CD4-, CD8- и HLA-DR+ клетките. При пациенти със СПИН берлопентин се прилага комбинирано със Zidovudine. Дозировката се адаптира в зависимост от имунния статус на пациента и клиничната картина.

Особености на употреба: Общо взето има добра поносимост. При чувствителни пациенти на мястото на апликацията може да се появят парещи болки, които спонтанно изчезват. При венозно инжектиране се появява чувството на топлина и зачервяване на лицето. През първите 4 седмици на лечението е възможно понижаване на серумните нива на калция, което е реверзибилно и не налага прекратяване на лечението.

Противопоказания: Свръхчувствителност към препарата. При бременни, кърмачки и болни с чернодробна и бъбречна недостатъчност да се прилага предпазливо.

 

Реклама