Diethylcarbamazine (DCI)

Синоними: Notezine (Aventis)

Лекарствени форми: Tabl. x 100 mg.

Действие: Диетилкарбамизанът е синтетичен дериват на пиперазина. Той е антихелминтно средство с изразено филарицидно действие, което води до лиза на паразитите.

Приет перорално диетилкарбамазинът се абсорбира бързо. Максимална плазмена концентрация се получава около 4h след приемането. След приемането на една единствена доза се елиминира напълно с урината за 48h, в 20% непроменен и останалото количество под формата на метаболити.

Показания: За лечение на филариатози, причинени от Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Loa-loa, Onchocerca volvulus.

Особености на приложение и дозировка: При вушерериоза и бругиоза лечението се започва с 1/4 или половин таблетка дневно и всеки ден дозата се удвоява, докато се достигне дневна доза 6 mg/kg телесна маса или при възрастен човек с тегло 60 kg се дават 4 таблетки дневно в два приема по време на хранене. Курсът продължава 10 дни и след почивка от 10 дни се повтаря или се провежда непрекъснат курс от 21 последователни дни. При онхоцеркоза срещу микрофилариите нотезинът се дава в дневна доза по 2 mg/kg телесна маса в продължение на 10 дни.

При лоаоза с микрофиларемия лечението се започва с много ниска доза - 3mg, което отговаря на 1/32 от таблетката, за да се избегнат алергичните реакции. Дозата се увеличава постепенно за да се достигне за 5-8 дни дневна доза 6 mg/kg телесна маса, която се дава в 21 последователни дни или в продължение на 10 дни и след почивка от 10 дни курсът се повтаря.

През първите 8 дни паралелно с диетилкарбамизина се прилагат антиалергични препарати с оглед профилактика на алергичните реакции, свързани с лизата на филариите (кортикостероиди, евентуално комбинирани с антихистамини).

Странични ефекти: Независимо от вида на филариатозата може да се наблюдават: гадене, повръщане, анорексия, цефалгии, сомнолентност.

Реакциите възникващи във връзка с лизата на филариите са не рядко тежки и варират в зависимост от типа на причинителя:

-При онхоцеркоза един до 2h след първия прием не наблюдават - едем и ерупция на кожата, главно на седалището и половите органи, засилване на пруритуса, ингвинална лимфаденопатия, повишение на температурата до 39оС, главоболие, тахикардия. Тези прояви, чиято тежест е паралелна с броя на микрофилариите в кожата, персистират в продължение на 3-7 дни, след което постепенно затихват.

-При бругиозата и лоаозата се наблюдават подобни реакции, които при лоаозата са понякога по-тежки, с развитие на колапс и енцефалитни реакции.

-При лимфатичната филариатоза причинена от Wuchereria bancrofti се наблюдават кашлица, обща слабост, треска, по-рядко кожни ерупции, лимфангити. Тези признаци спират след няколко дни.

Противопоказания:

Бременност, лактация, свръхчувствителност към препарата.
 

Реклама