Dihydroergotamine ( DCI)

Синоними: Dihydroergotamin “Pharmachim” (Troyapharm), Cervasal (Sopharma), Dihydroergotamine Novartis (Novartis), Dihydroergotamine Lafarge (Midy-Lafarge), Clavigrenin (Spofa), Dergotamine (Abbott), Ikaran (Pierre Fabre), Tamik (Marcofina), Seglor (Millot-Solac), Diergo-spray (Wander Pharma).

Лекарствени форми: Dihyroergotamin “Pharmachim” – tabl. x 2,5 mg; Cervasal – sol. 0,2 % fl. x 10 ml; Dihydroergotamine Novartis – tabl. x 3 mg, amp. x 1 mg/1 ml, sol. fl. x 100 mg/50 ml; Dihydroergotamine Lafarge – sol. fl. x 100 mg/50 ml; Clavigrenin – amp. x 1 mg/1 ml, fl. x 20 mg/10 ml; Dergotamine – sol. fl. x 200 mg/100 ml; Ikaran – caps. x 5 mg, sol. fl. x 100 mg/50 ml; Seglor – caps. x 5 mg, sol. fl. x 150 mg/75 ml; Tamik – caps. x 3 mg.

Действие:

При перназално приложение дихидроерготаминьт се абсорбира бьрзо и действието му настьпва за няколко минути. Неговата бионаличност при назално приложение е 34 %. Метаболизира се слабо при назално приложение и 75 – 80 % от концентрацията на циркулиращия в крьвта дихидроерготамин е непроменен. На нивото на екстракраниалната каротидна система дихидроерготаминьт действа като агонист главно на серотонинергичните рецептори. На нивото на алфа-адренергичните сьдови рецептори дихидроерготаминьт се характеризира с частично агонистично действие, по-забележимо проявено вьрху венозната циркулация. Вьв високи дози той се отнася като блокер на алфа-адренергичните и серотонинергичните рецептори. Води до бьрзо купиране на мигренозната криза.

Показания:

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Да се избягва приемането на гладно.

При назално приложение: Ампулата се поставя в приспособлението за назален спрей и се прави по една пулверизация вьв всяка ноздра още при пьрвите прояви на мигренозната криза. Ако след 15 – 30 min мигренозното главоболие не е изчезнало напьлно, се прави нова пулверизация. Приспособлението позволява оптимална употреба на 4 пулверизации, което отговаря на максималната дневна доза. В никакьв случай не бива да се използва в сьщия ден друг прибор-пулверизатор. Отворената ампула не бива да се използва след изтичането на 24 h.

Прилага се по 1 таблетка или по 30 капки в ½ чаша с вода по време на хранене три пъти дневно или по 1 капсула от 5 mg два пъти дневно. Парентерално – s.c.,i.m.,i.v., се прилага с лечебна цел при мигренозни кризи по една ампула, като в случай на недостатъчен отговор инжекцията може да се повтори след 30 – 60 min.
Свръхчувствителност към ергоалкалоиди, бременност и лактация, тежка чернодробна недостатъчност, терминална ХБН, при пациенти, невключени на хемодиализа. Парентералното приложение е противопоказано при ИБС, АХ, облитериращ артериит, сепсис. Контраиндицирано е сьщо така инжектирането ( едновременно или последователно ) на дихидроерготамин или ерготаминов тартарат през сьщия ден, когато е внесен перназално дихидроерготамин.
Да не се комбинира с антибиотици от макролидната група, тъй като може да настъпят исхемични инциденти – ерготизъм с некрози на крайниците.
Гадене, особено при приемане на гладно. При парентерално приложение понякога се наблюдават изтръпване на пръстите и парестезии по пръстите и ушите, както и прекордиални болки.
За профилактика и лечение на ортостатични хипотонии, за фоново лечение на мигрена и мигренозни кризи, главоболие от съдов произход, за лечение на смущенията, които настъпват по време на лечението с невролептици и антидепресанти. За лечение на периферна венозна недостатъчност.
Дихидроерготаминът действа като агонист на нивото на съдовите алфа-адренергични рецептори, което му действие е по изразена върху венозния тонус. Установено е, че неговият вазоконстриктивен ефект е свързан със синтезата на една простагландин-подобна субстанция. На нивото на екстракраниалната каротидна система дихидроеготаминът действа като агонист главно на серотонинергичните рецептори. Във високи дози дихидроерготаминът се отнася като блокер на алфа-адренергичните и серотонинергичните рецептори. Има бърза ентерална абсорбция и голям тъканен афинитет. Излъчва се главно чрез жлъчката и фекалиите.
 

Реклама