Dihydroergotoxine (DCI)

Синоними: Redergam (G. Richter), Bivelin (G. Richter), Ergocomb (Europharm), Hydergine (Novartis), Ergohydrin (Streuli), Ergodose 4,5 mg (Marcofina), Orphol (Sanofi Winthrop), Circanol (3M Medica), Nehydrin N (TAD), Sponsin (Farmasan), Redergin (Lek).

Лекарствени форми: Redergam – tabl. subling. x 0,25 mg, sol. 0,1 % fl. x 10 ml et x 100 ml (1 ml = 20 gtt = 1 mg), amp. x 0,3 mg/1 ml; Ergocomb – tabl. subling. x 0,25 mg, amp. x 0,3 mg/1 ml; Hydergine – tabl. x 1,5 mg et x 4,5 mg, sol. 0,1 % fl. x 50 ml (1 ml = 20 gtt = 1 ml), amp. x 0,3 mg/1 ml; Ergohydrin – tabl. x 1,5 mg et x 4,5 mg, sol. 0,1 % fl. x 15 ml et x 50 ml; Ergodose – tabl. x 4,5 mg; Orphol – tabl. x 1,5 mg et x 4,5 mg; Circanol – tabl. x 1 mg, sol. fl. x 25 ml et x 50 ml (1 ml = 20 gtt = 1 mg); Nehydrin N – tabl. x 1 mg, caps. retard x 2,5 mg, sol. fl. x 50 ml et x 100 ml (1 mg/ml); Sponsin – caps. retard x 2,5 mg et x 4,5 mg.

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Лечението се започва обикновено с по-малка дозировка за да се избегне ортостатична хипотония, и се повишаа постепенно, докато се постигне оптимален ефект. Разтворът за орално приложение се дава отначало по 5 – 6 капки 3 пъти дневно и постепенно се повишава с 1 – 2 капки до постигане на ефект, максимално до 30 капки 3 пъти дневно. Таблетките за сублингвално приложение се поставят под езика и се оставят да се стопят, без да се дъвчат. Първия ден се взема 1 таблетка, а в следващите дни дозата се повишава с по 1 таблетка всеки ден до 7 – 8 таблетки дневно. Таблетките от 1,5 mg се дават по една 3 пъти дневно, а тези от 4,5 mg – по 1 дневно непосредствено преди хранене. Курсът на лечение продължава 1 – 3 месеца с най-добре понасяната оптимална доза. Парентерално се прилага при тежки съдови инциденти подкожно или мускулно по 1 – 3 ампули дневно. При церебрални съдови инциденти Hydergine може да се приложи във венозна перфузия по 10 – 15 ml или 3 – 6 mg дневно, разтворен в 250 – 500 ml глюкозен разтвор или изотоничен разтвор на NaCl, в продължение на 5 h през първите 24 h на инцидента. В зависимост от клиничната еволюция перфузията може да се повтори.
Артериална хипотония, ИБС, инфаркт на миокарда, напреднала възраст, нарушения в бъбречните функции, свръхчувствителност към хидрираните алкалоиди на моравото рогче.
При приемане нагладно може да има гадене и повръщане. Може да има окципитално главоболие. При парентерално приложение – ортостатичен колапс и брадикардия, поради което болният се поставя предварително в лежащо положение в продължение на 1 – 2 h.
Прилага се при нарушения на периферното кръвообращение от функционален или органичен характер: болест на Рейно, акроцианоза, perniones, thrombangiitis obliterans, диабетна ангиопатия, тромбози и емболии. Прилага се и в ранните стадии на хипертонична болест, спастична мигрена, синдром на интелектуален дефицит у стари хора – нарушения на паметта, вниманието и други, при вертигинозен синдром от съдов произход.
Дихидроерготоксинът има директно действие върху вазомоторния център и води до намаление на съдовия тонус. Той има агонистично действие върху допаминергичните и серотонинергичните рецептори. Освен това притежава и мощно алфа-адренергичните рецептори. Благодарение на централната и периферната му активност дихидроерготоксинът има изразено съдоразширяващо действие и подобрява локалната циркулация, по-специално при изразен спазъм на съдовете. Повишава слабо тонусът на маточната мускулатура. Резорбцията при перорално приложение е бърза – за 0,5 – 1h. Има бифазна елиминация, като във първата фаза има време на полуживот 1 – 2 h, а във втората фаза – 10 – 16 h. Екскретира се главно чрез жлъчката и фекалиите.
 

Реклама