Dinoprost (DCI)

Синоними: Enzaprost F2 (Chinoin), Prostine F (Upjohn).

Лекарствени форми: Enzaprost F2amp.x 1 mg/ml,x 5 mg/1 ml; Prostine Famp.x 5 mg/1 ml.

Действие:

Динопростът се абсорбира и метаболизира много бързо. Плазменият му полуживот е много кратък. Един от неговите метаболити - 13,14-дихидро PgF2α притежава аналогична утерокинетична активност като тази на динопроста. Елиминира се главно с урината и напълно за 24 h.

Показания:

-За предизвикване на аборт през първото тримесечие на бременността.

-За индуциране на раждане при интраутеринна смърт на плода в края на бременността, при ранно изтичане на околоплодните води и други.

-За индуциране и водене на раждането при първична родова слабост у бременни без усложнения и с нормално развитие и предлежание на плода.

Особености на приложение и дозировка:

-За индуциране и водене на раждането при първична родова слабост у жени с нормална бременност и нормално развитие и предлежание на плода се прилага във венозна перфузия с малки дози. За целта 1mg Dinoprost се разрежда в 500 ml физиологичен разтвор или 5% разтвор на глюкоза и се перфузира отначало с малка скорост – 1 – 2 μg/min с постепенно увеличаване на скоростта на перфузията до появата на оптимална родова дейност, но не повече от 9 μg/min. В тази дозировка маточни контракции обикновено настъпват след 10 – 15 min. Обикновено общата доза от около 1mg до 1,5 mg е достатъчна за приключване на раждането.

-За предизвикване на изкуствен аборт се прилага във венозна перфузия в големи дози като за целта 10 mg Dinoprost се разреждат в 500 ml физиологичен разтвор или 5% разтвор на глюкоза и отначало се внася със скорост на перфузията 10 – 20 μg/min (10 – 20 gtt/min) и постепенно се увеличава скоростта , максимално до 40 μg/min (40 gtt/min). Продължителността на перфузията не трябва да надминава 12 h и да не надвишава посочената доза.

-Локално се прилага за предизвикване на изкуствен аборт и за прекъсване на патологична бременност при съответни показания. За целта, след антисептична обработка на влагалището , се въвежда cervix uteri тънък катетър, който трябва да достигне до fundus uteri. През катетъра се вкарват в продължение на 10 – 15 min 3 до 5 mg динопрост, разреден в стерилен физиологичен разтвор. За прекъсване на бременността през второто тримесечие се прилагат по-големи дози – от 15 до 60 mg (средно 20 mg).

За да се избегнат страничните ефекти на динопроста и да се предотвратят болките, на бременната се провежда премедикация с различни комбинации от болкоуспокояващи и седативни средства.

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Алергия към простагландини, бронхиална астма, глаукома, епилипсия, тежкостепенна АХ, ИБС, улцерозин колит. Гинекологични противопоказания – състояния след операция на матката, мултиплена бременност, ненормално предлежание на плода, многораждали. 
Гадене, повръщане, умерено главоболие, коликообразни болки в долната част на корема, транзиторна тахикардия, транзиторно повишаване или понижаване на АН, изпотяване, диарии.
Не бива да се прилага едновременно с аналгетици от групата на НПВС, които потискат ендогенната простагландинова синтеза, и с окситоцинови препарати, поради риска от потенциране на утерокинетичния ефект.
Внася се във венозна и капкова инфузия или по-добре чрез инфузионна помпа и локално интраутеринно с помощта на тънък катетър само в клинична обстановка.
-За съзряване на маточната шийка при подготовка на бременни за кюртаж или за инструментална ревизия на матката.
Dinoprost е полусинтетичен препарат, аналогичен по своя химичен състав и по фармакодинамичните си ефекти с естествения PgF, представен под формата на трометаминова сол. Неговото утерокинетично действие е свързано с активиране на специфични рецептори на матката. Предизвиква ритмични съкращения на corpus uteri и разширява cervix uteri. Чувствителността на матката към динопроста нараства слабо с напредване на бременността. Неговата утерокинетична активност се проявява във всети стадий на бременността, но е по-изразена през ранните гестационни седмици. Динопростът може да провокира също контракции на гладката мускулатура на стомашно-чревния тракт, с което се обясняват някои от нежеланите му ефекти – повръщане, спастични болки в корема, диарии.

 

Реклама