Dinoprostone (DCI)

Синоними: Prostine E2 (Upjohn), Prepidil (Upjohn).

Лекарствени форми: Prostine E2amp.x 0,75 mg/0,75 ml et x 5 mg/0,5 ml,tabl.vaginalis x 3 mg; Prepidil (Peptidil) gel sterule intracervicalis – пластмасови спринцовки х 2,5 ml (= 0,5 mg Dinoprostone) с катетър.

Действие:

Динопростонът може да индуцира също така и контракции на гладката мускулатура на червата и на кръвоносните съдове, с което се свързват и някои от нежеланите ефекти.

Простагландин Е2 се свързва с плазмените протеини, главно с албумините. Търпи бърза биотрансформация в организма. Плаземният му полуживот не надминава 1 min. Елиминира се с урината под формата на метаболити.

Показания:

-За евакуация на маточното съдържимо при инкомплетен аборт.

-За индукция на съзряването и разширяването на cervix uteri по време на родовия акт, когато стандартните условия за водене на раждането са неблагоприятни.

-За индукция на раждане при интраутеринна смърт на плода.

Особености на приложение и дозировка:

За индукция на цервикална матурация и дилатация се прилага prepidil (Peptidil) gel steril. За целта приложения катетър трябва да бъде въведен строго интрацервикално. Съдържимото на спринцовката се вкарва бавно в церивкалния канал 1cm над orifitium externum cervicis, за да се избегне преминаването на активния принцип в екстра амниотичното пространство. След внасянето на гела, пациентката трябва да остане в дорзално положение поне 1h.

Лечението с диноптостон се провежда в клинични условия от специализиран акушеро-гинекологичен екип с възможности за мониторинг и реанимация. При попадане на динопростон върху кожата трябва да бъде незабавно отстранен с обилно измиване с вода и сапун.

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към простагландини, бронхиална астма, активен улцерозен колит, глаукома, епилепсия, високостепенна АХ, ИБС, състояния след операции на матката, диспропорция между големината на плода и размерите на таза, мултиплена бременност.
Гадене, повръщане, диария, зачервяване на лицето, главоболие, понижаване на АН, повишение на температурата, възпалителни изменения на вената на мястото на перфузията.При венозна перфузия на големи дози са наблюдавани, макар и рядко, ангинодни болки.
За предизвикване на аборт през първия или втория триместър на бременността най-често се прилагат вагиналните таблетки от 3 mg, като преди въвеждането се потапят в стерилен физиологичен разтвор или вода. Отначало се въвежда една таблетка и ако е необходимо, след 6 до 8 h – втората таблетка. За тази цел може да се използват и ампулите Prostine E2 10mg/ml под формата на венозна перфузия, като една ампула се разтваря в 1 l физиологичен разтвор или изотоничен разтвор на глюкоза (концентарция 5 μg/ml). Отначало дебитът на перфузията трябва да бъде 2,5 μg/ml в продължение на 30 min. При поява на ефикасни маточни контракции този дебит се поддържа. В противен случай дебитът се увеличава на 5 μg/min. Ако в продължение на около 4 h с този дебит не се получи достатъчен отговор, дозировката се увеличава на 10 μg/min, ако поносимостта е добра, и перфузията продължава с този дебит докато настъпи помятането или лечението се отчете като неуспешно.
-За предизвикване на аборт по медицински показания през първия или втория триместър на бременността.
Dinoprostone под формата на ампули за венозна перфузия, гел за интрацервикално приложение и на вагинални таблетки съдържа PgE2. Внесен във венозна перфузия динопростонът има мощен утерокинетичен ефект и същевременно разширява маточната шийка. Чувствителността на гравидната матка към PgE2 е по-слаба в началото и средата на бременността, отколкото в края и. Внесен интрацервикално под формата на гел, динопростонът индуцира съзряване на маточната шийка. Клиничните проучвания показват, че като причинява хемодинамични промени в цервикалната тъкан, динопростонът води до нейното съзряване и благоприятства разкритието на маточната шийка. Доказано е скъсяване на периода от индукцията на съзряването до израждането на плода. Внесен интравагинално под формата на таблетки през второто тримесечие на бременността се прилага за предизвикване на аборт.
 

Реклама