Dioxydin ( Medexport )

Лекарствени форми: Sol. 1 % amp. x 10 ml pro usu externum; Pulvis fl. x 100 mg, x 200 g et x 500 g pro usu externum.

Действие: Диоксидинът се отнася към нова група синтенични антимикробни средства, производни на N-oxy-hinoxalin. Има широк антибактериален спектър, в това число и срещу Pseudomonas aeruginosa, бацила на Фридлендер, дизентерийни бактерии, салмонели, стафилококи, стрептококи, патогенни анаероби ( причинители на газовата гангрена. Препаратът е активен и срущу микроорганизми, резистентни към антибиотици и други противомикробни средства.

Показания: Гнойни възпалителни процеси с различна локализация: гнойни плеврити, белодробен абсцес, перитонити, цистити, абсцес на меките тъкани, флегмон на тазовата съединителна тъкан, следоперативни рани на пикочните и жлъчните пътища, гнойни мастити. Локално се прилага за профилактика на пикочни инфекции след катетризация на пикочния мехур.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се при възрастни под формата на 1 % разтвор в инфектирани кухини. Преди започване на лечението трябва да се направи проба за изпитване на поносимостта към препарата. За целта в съответната кухина се въвежда 10 ml 1 % разтвор на диоксидин. Ако в продължение на 3 – 6 h след прилагане на препарата се получи световъртеж, втрисане и повишаване на температурата, препаратът не се прилага. В зависимост от размера на гнойните кухини в тях се въвеждат 10 – 50 ml разтвор. Разтворът се прилага чрез дренажна тръба с катетър или със спринцовка. Максималната денонощна доза е 70 ml от 1 % разтвор. Продължителността на лечебния курс се определя от ефекта и състоянието на пациента. При добра поносимост лечението се прилага ежедневно в продължение на 3 и повече седмици. След почивка от 30 – 45 дни може да се проведе повторен лечебен курс. При нарушения на бъбречните функции въвежданата доза не бива да бъде по-голяма от 40 ml 1 % разтвор.

Особености на употреба: Разтворите за инстилация в кухините се приготвят ex tempore със стерилна вода за приготвяне на инжекционни разтвори. Ако съдържимото на ампулите е изкристализирало, ампулата се нагрява на водна баня до пълно разтваряне на кристалите.

Странични ефекти: Главоболие, втрисане, повишаване на температурата, диспептични прояви. В тези случаи може да се приложат антихистаминови препарати или лечението се прекратява.

Противопоказания: Индивидуална свръхчувствителност към препарата

 

Реклама