Disopyramide (DCI)

Синоними: Rhytmilen (Leiras), Palpitin (G.Richter), Norpace (Searle), Rythmodan (Roussel), Rythmodul (Albert-Roussel), Isorythm (Merck-Clevenot), Norpace (Heumann), Disopyr (ct-Arzneimittel), Disonorm (Giulini).

Лекарствени форми: Rhytmilen – caps.x 100 mg, amp.x 50mg/5 ml; Palpitin –caps.x 50mg; Norpace (Searle) – caps.x 100 mg et x 150 mg, film-tabl.x 150 mg, ampx 100 mg; Rythmodan – caps.x 100mg , tabl.LP x 250 mg, ampx 50mg/5ml; Rythmodul – caps.x 100 mg et x 200 mg, tabl.retard x 250 mg, amp.x 50 mg/5 ml; Isorythm -caps.x 100 mg, caps.LP x 125 mg et x 250 mg; Norpace (Heumann)- caps.x 100 mg et x 150 mg, tabl.retard x 150 mg; Disopyr - tabl.x 100 mg et x 200 mg; Disonorm – caps.x 100 mg, caps,retard x 125 mg et 250 mg.

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Възраст в години

Доза в mg/kg

Под 1

10 – 30

От 1 до 4

10 – 20

От 4 до 12

10 15

От 12 до 16

6 – 15

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Сърдечна недостатъчност, снидром на болния синусов възел, миокардна дисфункция, AV блок, артериална хипотония, кардиогенен шок, глаукома, хипертрофия на простатата.
Сухота в устата, задръжка на урина, запек, нарушение на акомодацията. Стомашно-чревни смущения като гадене, болки в корема, повръщане и диария се наблюдават по-рядко отколкото при хинидина. Депресията на миокрдната функция е по-силна, отколкото при при хинидина, лидокаина, прокаинамида и фенитоина. При удължаване на QT интервала и разширявне на QRS комплекса с 30% лечението се преустановява.
При комбинирано приложение на дизопирамид с хинидин, дигоксин или алфа-метилдопа може да възникнат проводни нарушения.Фенитоинът и рифампицинът намаляват плаземените нива на дизопирамида. Засилва отрицателното инотропно действие на други лекарства.
Най-често се прилага перорално по 150 mg 4 пъти дневно. Лечението може да се започне с начална насищаща доза 300 - 400 mg наведнъж перорално, с коет осе постига бързо ефективна плазмена концентраци и се продължава с поддържаща доза 300 – 600 mg дневно. Максималната дневна доза е 1,2 g. При ХБН дозата се редуцира в зависимост от стойностите на креатининовияклирънс. Венозно се прилага при липса на ефект от лидокаин, но има по-висок риск от потискане на сърдечната дейност, вероятно поради слабата му калций-антагонизираща активност. В детска възраст се прилага в еднаква доза през 6 h както следва:
400 – 600 mg/24h, разпределени в 4 приема.
Прилага се главно при камерни аритмии със сериозна прогноза у възрастни, при камерна екстрасистолия, при остър миокарден инфаркт и с по-малка ефективност при надкамерни екстрасистоли и тахикардии, при предсърдно мъждене и трептене.
Дзопирамидът потиска скоростта на фаза 0 и наклона на спонтанната диастолна деполяризация, удължаав акционния потенциал (АП), скъсява времето за взстанвяване на SA възела, удължава ефективния рефрактерен период. Има по-силен холинолитичен ефект от хинидина и има слаба бета-блокираща и калций-блокираща активност. Дизопирамидът е с най-силно изразен кардиодепресивен ефектот всички антиаритмични медикамент. Има много дабра ентерална резорбция – 80 – 90%. Приет перорално има начало на действие за 30 – 60 min, пиков ефект н а2-ия час и продължителност на действие 2 - 8 h. Има хепатален метаболизам, като плазменият му полуживот е 4 - 10 h. Около 50% от приетото количество се излъчва в непраменен вид с урината.преминава през плацентата и в майчиното мляко.
 

Реклама