Diuretidin (Balkanpharma)

Triampur compositum

Triamteren-H Riker

Triamteren compositum-Ratiopharm

Dyazide

Maxzide

Лекарствени форми: Diuretidin - tabl. = Triamterene/Hydrochlorthiazide 25 mg/12.4 mg; Triampur compositum tum – tabl. = Triamterene/Hydrochlorthiazide 25mg/12,5mg; Triamteren-H Riker – tabl. = Triamterene/Hydrochlorothiazide 50mg/25mg; Triamteren compositum – Ratiopharm – tabl. = Triamterene/Hydrochlorothiazide 50mg/25mg; Dyazide = Triamterene/Hydrochlotiazide 50mg/25mg; Maxzide – tabl. = Triamterene/ Hydrochlorothiazide 75mg/50mg;, tabl. = Triamterene/ Hydrochlorothiazide 37,5mg/25mg.

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

При артериална хипертония отначало се дават по 2 таблетки сутрин. Дозата може да се повиши до 4 таблетки – 2 сутрин и 2 на обед.

При оточен синдром лечението се започва с 2-4 таблетки 2 пъти дневно – сутрин и обед. Поддържащо лечение се провежда с по една таблетка дневно или 2 таблетки през ден.
ОБН, ХБН, чернодробна кома, подагра, хиперкалиемия.
Съхнене на устата, гадене, повръщане, диария, виене на свят и главоболие. Може да доведе до повишаване на остатъчния азот в кръвта.
Прилага се за лечение на оточен синдром с разливен произход: Сърдечна недостатъчност, бъбречни отоци, чернодробна цироза с асцит, а също така и при АХ.
Комбинирани препарати с мощно салуретично действие. При това двете диуретични съставки – Triamterene и Hydrochlorothiazide, участват в много по-малки дози, отколкото при самостоятелното им приложение. Калиевата концентрация се запазва в границите на нормата.
(Lederle).
(Smith Kline & French)
(Ratiopharm)
(3M Medica)
(Europharm)
 

Реклама