Dobutamine (DCI)

Синоними: Dobuxan (НИХВИ), Dobutrex (Lilly), Dobuject (Leiras), Dopamin-Ratiopharm (Ratiopharm)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

В детска възраст се прилага по изключение (при сърдечна катетризация) в дози 2-7,75 m г/кг/мин за 10 мин.

Разтворът за венозната инфузия се приготвя ex tempore, като една ампула добутрекс от 250 mg се разрежда с 250 или 500 ml 0,9% NaCl или глюкозен разтвор, но в никакъв случай с алкални разтвори. Точно дозиране може да се постигне с инфузионна помпа

Внася се във венозно-капкова инфузия, отначало със скорост 2,5 m г/кг/мин и постепенно дозата се увеличава, като се следят пулсът, АН, диурезата, а при възможност и останалите хемодинамични показатели. При необходимост дозата може да достигне до 30 m г/кг/мин.
При болни с клапна и подклапна аортна стеноза. Да се прилага внимателно при болнис остър миокарден инфаркт поради риск от засилване на исхемията.
Рядко се наблюдават гадене, главоболие, стенокардни болки, задух, сърцебиене. При високи дози над 15 m г/кг/мин може да доведе до изразена тахикардия и да повиши екотипичната активност на камерния миокард. При болни с предсърдно мъждене може да предизвика камерна тахикардия. Страничните ефекти са по-чести при болни, лекувани преди това с бета-адренергични блокери.
За лечение на нискодебитна СН и нормално АН. При хипотония се комбинира с вазопресорни средства.
Добутаминът е синтетичен катехоламин, който възбужда избирателно и пряко бета-1-адренорецепторите в миокарда, но действа значително по-слабо на бета-2- и алфа-рецепторите и не активира допаминергичните рецептори. В малки дози – 2 –5 m г/кг/мин, той увеличава сърдечния дебит, без да повлиява съществено нормалното АН и сърдечната честота. Последната се ускорява при дози над 7,5 m г/кг/мин. При приложение на дози, по-високи от 7,5 m г/кг/мин, в следствие стимулация на бета-2-адренорецепторите се изявява вазодилаторното действие на добутамина, намалява ПСС, понижава се пренатоварването и следнатоварването на сърцето и се увеличава намаления сърдечен дебит. Налягането в белодробните капиляри се понижава пропорционално на внесената доза. Препата не повлиява съществено кислородната консумация на миокарда. Приложен във венозна перфузия има начало на действие след 1-2 мин., достига пикови плазмени концентрации след 10 мин. и действието му продължава до момента на изключване на перфузията. Метаболизира се чрез метоксилиране и конюгиране в черния дроб и има плазмен полуживот 2 мин. Екскретира се с урината под формата на неактивни метаболити. Преминава плацентарната бариера и в майчиното мляко.
Dobuxan fl. x 250 mg/20ml; Dobuject – amp. x 50mg/5ml; Dobutamin-Ratiopharm – fl. x 250mg.et Dobutrex –
 

Реклама