Docetaxel

Синоними: Taxotere (Aventis).

Лекарствени форми

Действие

Показания

Особености на приложение и дозировка: Препоръчваната начална доза е 60 – 100 mg/m2 в едночасова инфузия на всеки 3 седмици. Всички пациенти се премедикират в продължение на 5 дни с 16 mg дневно Dexamethasone. Преди приложение се разрежда с физиологичен разтвор или 5 % глюкоза и се прилага незабавно. Да се внимава, неразреденият препарат да не попадне върху кожа и лигавици.

Взаимодействие с други лекарства

Странични ефекти: Неутропения, лимфопения, тромбоцитопения, анемия, треска, инфекции, вкл. Сепсис, задръжка на течности, алопеция, гадене, повръщане, миалгии, артралгии, промени на ноктите, невросензорни и невротуморни увреди.

Противопоказания: Свръхчувствителност към някои от съставките на медикамента, неутропения, тежко чернодробно увреждане.

: Едновременното приложение със Cyclosporine, Terfenadine, Ketoconazole, Erythromycin и Troleandomycin изисква предпазливост.
: За лечение на напреднал и метастазирал карцином на млечната жлеза, който не е отговорил на лечение с антрациклини.
: Представлява антинеопластичен агент от групата на таксоидите. Той е полусинтетично вещество получено от биомаса на тисово дърво. Нарушава клетъчното делене чрез разрушаване на микротубуларната клетъчна мрежа в митотичната фаза и в интерфазата. Приложен венозно има трифазова фармакокинетика – α, β θ γ τази, съответно с продължителност 4 min, 36 min, 11,1 часа. Свързва се с плазмените протеини в 94 %. Претърпява оксидативен метаболизъм и се елиминира с урината в 6 % и с фецеса в 75 % за 7 дни. По-малко от 8 % се елиминира непроменен.
: Amp. x 0,5 ml et x 2 ml (40 mg/ml)
 

Реклама