Doxycycline (DCI)

Синоними: Doxycyclin (Balkanpharma), Doxycyclin (Medexport), Doxycyclin Jenapharm (Jenapharm), Doxycyclin Heumann (Heumann), Doxycyclin-Ratiopharm (Ratiopharm), Doxyhexal (Hexal Pharma), Doksin (Mustafa Nevzal Sanayi), Dotur (Biochemie), Impalamycin (Bros), Unidox (UMP), Vibramycine (Pfizer).

Лекарствени форми: Doxycyclin (Balkanpharma)- caps. x 100 mg; Doxycyclin (Medexport) – caps. x 100 mg; Doxycyclin Jenapharm – caps. x 100 mg, amp. x 100 mg/5 ml pro inj. i.v.; Doxycyclin Heumann – tabl. x 100 mg et x 200 mg; Doxycyclin-Ratiopharm – caps. x 100 mg, amp. x 100 mg/5 ml pro inj. i.v.; Doxyhexal – caps. x 100 mg et x 200 mg, tabl. x 100 mg et x 200 mg, amp. x 100 mg/5 ml; Doksin – caps. x 100 mg; Dotur – caps. x 100 mg; Impalamycin – caps. x 100 mg; Unidox – caps. x 100 mg; Vibramycine – caps. x 100 mg, Vibravenos – amp. x 100 mg/5 ml.

Действие: Доксициклинът е полусинтетичен широкоспектърен антибиотик, производно на окситетрациклина. Има бързо проявяващ се бактериостатичен ефект върху екстра- и интрацелуларните форми на микроорганизмите, като блокира протеиновата синтеза в бактериалната клетка. Антибактериалният му спектър включва: Brucella, Pasteurella, Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum, хламидии, рикетзии, гонококи, менингококи и листерии (без техните менингеални локализации), лептоспири, Vibrio cholerae, Treponema pallidum, Hemophilus, Corynebacterium acnes. Резистентните на други тетрациклинови препарати микроорганизми са устойчиви и на доксициклина.

При перорално приемане доксициклина се резорбира бързо и практически напълно в горната част на храносмилателния тракт. Абсорбцията му не се повлиява от приемането на храна и малко се влияе от присъствието на мляко. В зависимост от внесената доза се поддържа терапевтична концентрация в кръвта в продължение на повече от 24 h. Плазменият му полуживот е 16 – 22 h. Свързва се с плазмените протеини 82 – 93 %. Има добра дифузия в тъканите и в биологичните течности, но в ликвора прониква слабо. Излъчва се бавно от организма – около 40 % от внесената доза се елиминира за 3 денонощия в активна форма с урината и около 32 % с фекалиите. Концентрациите в урината са 10 пъти по-високи от плазмените нива по същото време. При ХБН елиминирането му с урината намалява, а с фекалиите се увеличава, плазменият полуживот остава непроменен. Хемодиализата не променя плазмения му полуживот.

Показания: Прилага се за лечение на инфекции на бронхо-пулмоналната система, инфекции на жлъчните пътища, на бъбреците и на уро-гениталната система, инфекции на кожата и меките тъкани, остеомиелити, тромбофлебити, стомашно-чревни инфекции, интестинална амебиаза, УНГ инфекции и други. Специална индикация – акне. Не е показан за лечение на сифилис, освен в случаите на алергия към бета-лактамните антибиотици.

Обичайна дозировка: 100 mg/24 h.

Особености на приложение и дозировка: През първия ден се прилага 2 пъти дневно през 12 h по 100 mg, а след това по 100 mg дневно в продължение на 7 – 10 дни. При тежки хронични инфекции особено на бъбреците и пикочните пътища лечението през целия курс се прилага с по 100 mg два пъти дневно.

При остър гонококов уретрит у мъже първия ден се прилага дневна доза 300 mg – сутринта 200 mg и вечерта 100 mg, а в следващите 2 – 4 дни по 200 mg, разпределени в 2 приема. При жени – по 200 mg/ 24 h.

За лечение на сифилис при алергия към бета-лактами се прилага по 300 mg/ 24 h, разпределени в 3 приема, в продължение най-малко на 10 дни.

При уретрити и ендоцервицити, причинени от Chlamydia trachomatis се прилага по 200 mg/ 24 h в продължение поне на 10 дни.

При акне началното лечение се провежда по 100 mg дневно в продължение на 10 – 15 дни, след което се продължава поддържащо лечение по 50 mg/ 24 h.

При деца над 8 години се прилага по 4 mg/kg/24 h.

Венозно се включва само тогава, когато е невъзможно пероралното му приложение. При възрастни първият ден се прилага по 200 mg във венозна перфузия в продължение на 60 min най-малко. В следващите дни се перфузират по 100 mg дневно. За лечение на първичен или вторичен сифилис се перфузират по 300 mg/ 24 h в продължение на 10 дни. На деца над 8 години първия ден се прилага по 4 mg/kg/24 h, разпределени в две перфузии, след което се продължава по 2 mg/kg/24 h.

Особености на употреба: Разтворът за венозно приложение се приготвя ex tempore, като съдържимото на един флакон от 100 mg се разтваря с 10 ml двойно дестилирана стерилна вода, след което се разрежда с още най-малко 200 ml физиологичен разтвор или 5 % разтвор на глюкоза.

Взаимодействие с други лекарства: Да не се смесва в една банка с калций-съдържащи разтвори, с железни препарати, магнезиеви соли, хидрокортизон, хлороцид или полимиксини!

Странични ефекти: Гадене, повръщане, диария, рядко глосит, стоматит, проктит, алергични прояви, мръсно кафеникаво оцветяване на млечните или постоянните зъби, ако се прилага в последния триместър на бременността или в послеродовия период и през ранното детство, фотосенсибилизация, при венозно приложение може да се развие тромбофлебит.

Противопоказания: Целият период на бременността и ранното детство, деца под шест годишна възраст, свръхчувствителност към тетрациклини. Да не се прилага едновременно с антиацидни средства, съдържащи алуминий, калций или магнезий!

 

Реклама