Droperidol (DCI)

Синоними:Droperidol_Richter (G.Richter), Droreptan (Janssen), Droperidol injection (Astra), Inapsine (Janssen).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:-

- За купиране на болковия пристъп при бъбречна колика, жлъчна криза и други болкови състояния.

- В анестезиологичната практика за въвеждане в наркоза, самостоятелно или в комбинация с фентанил.

- За подготовка на болни за болезнени инструментални изследвания, както и за тежки, съпроводени със значителен риск оперативни интервенции в коремната, гръдната и съдовата хирургия, в генеколгоята и ортопедията.

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Депресивни състояния, тежки чернодробни увреждания, ектапирамидни нарушения, при болни, лекувани дьлго време с инсулин, кортикостероиди,антихипертензивни средства, проводни нрушения в сърцето, тежка мозъчна атеросклероза.
Приложен венозно във високи дози, потиска дишането и понижава артериалното налягане, може да причини психични депресии и екстрапирамидни нарушеия, които се неутрализират с антипаркинсонови средства. При продължително приложение може да причини импотенция, фригидност, аменорея, галакторея, гинекомастия.
Не се препоръчва едновременното му приложение с алкохол, антихипертензивни средства – инхибитори на АКЕ, гванетидин и други, морфинови препарати, барбитурати, литиеви препарати.
За купиране на болката и овладяване на кардиогенния шок при остър миокареден инфаркт се инжектира много бавно венозно 2,5 – 5 мg дроперидол и 0,1 mg фентанил, разредени в 200 ml 5% разтвор на глюкоза. За овладяване на болкови кризи същата комбинация може да се приложи и мускулно. Перорално се прилага три пъти по 20 капки от суспензията за орално приложение. По време на операцията се влива венозно стуйно или в продължителна капкова инфузия по 5 – 12,5 mg.
При остър миокарден инфаркт в комбинация с фентанил за купиране на болката и за овладяване на кардиогенния шок.
Дроперидолът има бързо настъпващо и мощно невролептично действие с краткотрайна продължителност. Потиска психо-моторната възбуда, без да замъглява съзнанието. Той осигурява стабилност на вегетативната нервна система и на сърдечно-съдовата система благодарение на неговото алфа-адренолитично деиствие и проявява изразена противошокова активност. Притежава изразен антиеметичен ефект и аналептично действие въру центъра на дишането. Потенцира силно действието на аналгетиците, анастетиците, периферните миорелаксанти и други невротропни средства. Действието му настъпа след 2 – 3 min при венозно приложение и достига своя максимум между десетата и тридесетата минута, след което постепено отслабва и след 3 – 4 h напълно отзвучава.
Amp. x 2,5 mg/1 ml, x 5 mg/2ml, x 12,5 mg/5ml et x 50 mg/10 ml; Fl. x 25 mg/10 ml; Sol.fl. x 30 ml = 600 gtt = 600 mg.
 

Реклама