Drotrecogin alfa (DCI)

Синоними: Xigris (Eli Lilly and Co).

Действие: Представлява рекомбинантна форма на човешкия активен протеин С, който има антитромботична активност посредством инхибиране на факторите Va и VIIIa. Има индиректна фибринолитична активност чрез потискане на инхибитора на плазминогеновия активатор – PAI-1. Той има и противовъзпалителен ефект посредством: намаляване на моноцитсекретирания TNF, блокиране на левкоцитната адхезия към селектините и ограничава тромбин-индуцирания възпалителен отговор в микроваскуларния ендотел. При пациенти с тежък септис, приложен във венозна инфузия в дози 12 – 30 μg/kg/h бързо достига стабилни плазмени нива, зависещи от скоростта на инфузията.

Показани: За намаляване смъртността при възрастни с тежък септис и остра мултиорганна дисфункция.

Обичайна дозировка: Инфузия в централна вена в доза 24 μg/kg/h в продължение на 96 часа.

Особености на приложение и дозировка: Не се препоръчва промяна на дозата. Не се прилага болус. Ако се прекъсне инфузията, новата инфузия се прилага пак в доза μg/kg/h. Разтваря се съответно – ампулите от 5 mg с 2,5 ml, а ампулите от 20 mg с 10 ml стерилна вода и се доразреждат с физиологичен разтвор до работна концентрация от 10 – 200 μg/ml. Да не се разклаща. Той е стабилен до 3 h при стайна температура.

Взаимодействие с други лекарства: Не са известни.

Странични ефекти: Кръвоизливи.

Противопоказания: Активно кървене, скорошен хеморагичен инсулт (до 3 месеца), скорошна интракраниална или интраспиналан хирургия (до 2 месеца), травма с опасност от кръвоизлив, наличен епидурален катетър, интракраниална неоплазма. Свръхчувствителност към някои от съставките на медикамента. 

Лекарствени форми:
Fl. x 5 mg et x 20 mg.
 

Реклама