EDTA-Dicobaltique (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Показания

Особености на приложение и дозировка

Странични ефекти

: Гадене, повръщане, обилно изпотяване, кожни ерупции, оточност на лицето, силно треперене, тахикардия, хипотензия, ангинозни болки, ритъмни нарушения, конвулсии, стомашно-чревни хеморагии.
: При потвърдена циановодородна интоксикация се инжектира венозно 1 ампула от 20 ml 300 mg Kelocyanor за 30 s до 1 min и непосредствено след това през същата игла се инжектират 50 ml 30 % разтвор на глюкоза. Ако е необходимо, тази процедура може да бъде повторена 2 – 3 пъти през интервал от 3 – 5 min.
: Остро цианопроводно отравяне.
: Kelocyanor представлява двукобалтова сол на етилендиамин-тетраоцетната киселина (EDTA Co), която след инжектирането се йонизира на кобалтов едетат (EDTA Co-) и на Co++. Кобалтовият йон (Co++) се свързва с два цианови йона (CN-). Полученото съединение също се йонизира бавно и се произвежда нов Co++, който също се свързва с други два CN-. Получените циан-кобалтови комплекси са много стабилни, нетоксични и се елиминират с урината. По този начин се отстранява отровата от организма. Трябва да се предвид обаче, че препаратът често не се понася добре и трябва да се прилага само при доказана цианопроводна интоксикация. При този тип интоксикация от първостепенна важност е да се поддържат жизнените функции на организма – да се осигури вентилация на отровения, да се коригират метаболитната ацидоза и хемодинамичните нарушения, да се купират гърчовете. Антидотното лечение допълва симптоматичното, но не може да го замести.
: Amp. x 300 mg/20 ml.
: Kelocyanor (Lab. S.E.R.B.).
 

Реклама