Encainide (DCI)

Синоними: Enkaid (Bristol Lab.).

Лекарствени форми:

Действие:

Има почти пълна ентрална резорбция и действието му започва след 30 – 90 min. Бързо се метаболизира и образува два метаболита, които са по-активни от самия енкаинид. Елиминира се главно с урината и фекалиите.

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

АV блок ІІ и ІІІ степен, ДББ + ЛПХБ – до поставяне на пейсмейкър. Кардиогенен шок, чернодробна недостатъчност, ХБН, алергични реакции, бременности лактация.
Има проаритмогенен ефект – провокира ритмни нарушения или влошава наличните камерни аритмии при около 10% от пациентите. Може да влоши застойна СН. Повишаав макар и рядко трансаминазите и алкалната фосфатаза в серума.Може да причини холостатична жълтеница и хипергликемия у диабетици.
Симетидинът повишава плазмената концентрация на енкаинида и неговите активни метаболити при едновременно приложение, което налага намаляване на дозировката му. Да не се комбинира с други антиаритмични средства.
Капсулите трябва да се приемат нагладно!
Лечението се започва обикновено с по-ниска доза 50 – 75 mg за 24h, като дозата не бива да се повишава с повече от 50 mg дневно до намиране на оптимална дневна доза. Единичната доза не бива да бъде повече от 75 mg. Докато дневната доза е 200 mg и повече, болният се наблюдявя в клинична обстановка.
Per os: 25 – 50 mg/12 h.
За лечение само в клинична обстановка на застрашаващи живота камерни аритмии - упорити камерни тахикардии и екстрасистоли, със или без органично сърдечно заболяване, неповлияли се от други антиаритмични медикаменти или при непоносимост към тях.
Антиаритмичното действие на енкаинида се дължи на способността му да забавя проводимостта, да редуцира мембранния отговор, да потиска автоматизма и да увеличава отношението ефективен рефрактерен период/ продължителност на акционния потенциал. Той има значително по-голям ефект върху есхимичната зона в сравнение с нормалните клетки на миокарда, коеот води до премахване на нехомогенността на електрофизиологичните свойства между тези две зони и елиминиране на пътищата на абнормно импулсно провеждане и/или на местата на абнормно импулсно заражадне. Електрофизиологичните му свойства се изразяват главно в доза зависимо удължаване на фаза 0 на деполяризацията и с по-малък ефект върху продължителността на акционния потенциал и на реполяризоцията. Енкаинидът намалява единичните, повторните и мултифокалните камерни екстрасистоли и намалява честотата на упоритите камерни тахикардии.
Caps.x 25 mg, et 35 mg et 50 mg.
 

Реклама