Endopancrine 100 UI/ ml ( Organon )

Лекарствени форми: Fl. Lyophilisat x 500 UI + fl.x 5 ml разтворител ( 100 UI/ ml ) + fl. x 100 ml Aqua pro infus.

Действие: Endopancrine 100 UI/ ml е инсулинов препарат с бързо и краткотрайно действие, предназначен изключително за перфузия с автоматизирана система. В един флакон се съдържат 500 UI високопречистен свински инсулин под формата на лиофилизат. Към всеки флакон с инсулин има приложен флакон флакон със специален разтворител. Инжектиран мускулно или подкожно, Endopancrine преминава много бързо в общата циркулация и действието му започва след 20 min, а при венозна перфузия ефектът се проявява незабавно. Притежава всички физиологични ефекти на човешкия нативен инсулин и търпи същия метаболизъм.

Показания: - Прилага се при диабет, когато съществуват индикации за непрекъсната перфузия на инсулин с автоматизирана система – диабетна кетоацидоза, прекома или кома.

  • За подготовка на болни от захарен диабет за оперативни интервенции и по време на тях.

  • При тежки интеркурентни инфекции, влошаващи протичането на диабета при хиперкалиемия.

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти: Може да се наблюдават локални реакции – еритем и болка на мястото на перфузията, особено при неправилна техника на инжектиране. Генерализирани алергични реакции се наблюдават много рядко. Най-често – хипогликемии.

Противопоказания:

Алергия към свински инсулин.
Едновременното приложение на кортикостероиди, големи дози прогестативи, салбутамол, тербуталин, даназол хлорпромазин повишава риска от хипергликемия. Салицилатите засилват хипогликемията, а бета-блокерите маскират някои от признаците и.
Тази фармацевтична фирма на Endopancrine е предназначена само за внасяне в организма чрез непрекъсната перфузия най-често подкожно, интравенозно или мускулно посредством автоматизирана система и не може да се внася по друг начин. Флаконът с инсулина и флаконът с разтворителя се изваждат от хладилника поне 30 min преди приготвянето на разтвора и се оставят на стайна температура. Приготвеният разтвор се внася с перфузионна помпа, външно преносима или имплантируема. Препоръчва се перфузионният катетър да се сменя на всеки 3 дни, за да се избегне запушването му поради отложения от инсулин по стените му. Дневната доза и скоростта на перфузията се определят индивидуално в зависимост от състоянието на болния и се адаптират съобразно стойностите на кръвната захар, която трябва да се изследва многократно в денонощието, и от ацетонурията. При някои от системите това става с помощта на микрокомпютър. Прилагат се най-малко две различни скорости – базална – за нощта и прандиална – за корекция на постпрандиална хипергликемия. По време на перфузията трябва да се избягват спиртни напитки, особено нагладно, тъй като алкохолът може да улесни настъпването на хипогликемична кома.
 

Реклама