Endopancrine 40 HP (Organon)

Лекарствени форми: Fl. x 400 UI/10 ml (40 UI/ml).

Действие: Endopancrine 40 HP представлява високопречистен кристален свински инсулин. Притежава всички физиологични и терапевтични ефекти на нативния човешки инсулин. Инжектиран подкожно или мускулно, преминава бързо в общото кръвообращение и действието му започва след 20 min. Продължителността на действието му е 6 до 8 h. При венозно инжектиране действието му настъпва незабавно, но има малка продължителност. Метаболизмът му е както на активния панкреасен хормон.

Показания: - За лечение на диабетна кетоацидоза, прекома и кома.

  • За субституираща терапия на тежки форми на инсулинозависими захарен диабет се прилага смесен с всички инсулинови препарати с удължено действие от животински произход, за да увеличи интензивността на тяхното начално действие.

  • При интеркурентни инфекциозни заболявания, влошаващи протичането на диабета.

  • За подготовка на болни от захарен диабет за предстоящи операции и по време на тях.

  • При хиперкалиемия.

Особености на приложение и дозировка

Взаимодействие с други лекарства

Странични ефекти

Противопоказания

: Алергия към инсулина. Внимателно трябва да се прилага при сърдечна и бъбречна недостатъчност, тежки чернодробни заболявания. Приемането на алкохолни напитки по време на лечението с инсулин увеличава риска от хипогликемия.
: Рядко еритем и болки на мястото на апликацията при твърде повърхностно подкожно инжектиране. Много рязко дава алергични реакции. При предозиране – хипогликемия.
: Едновременното му приложение с гликокортикостероиди, диуретици, вазопресорни амини, естропрогестативи, тиреоидни препарати, TSH и фенитоини повишава гликемията, а с бета-блокери, МАО инхибитори и антибактериални сулфонамиди повишава риска от хипогликемия.
: Дозировката е индивидуална и се определя от състоянието на болния, резултатите от кръвозахарните и уринозахарните профили и инсулино-глюкозния еквивалент. Дневната доза се разпределя в 3 – 4 приема. Вечерната доза при необходимост може да бъде заменена с инжектирането на Endopancrine 40 HP. Най-често се прилага подкожно, а при диабетна кома – венозно.
 

Реклама