Endopancrine Zinc protamine HP ( Organon )

Лекарствени форми: Fl. x 400 UI/ 10 ml ( 40 UI/ ml ).

Действие: Endopancrine Zinc protamine HP представлява суспензия от високопречистен свински цинк-инсулин, комбиниран с протамин. Има пролонгирано хипогликемично действие. Началото на действието му се проявява 1 h и 30 min след инжектирането, а продължителността на действието му е 24 – 27 h.

Показания: Инсулинозависим захарен диабет.

Особености на приложение и дозировка: За заместителна терапия на сравнително по-леки и средно тежки форми на инсулинозависим тип диабет се прилага в 1 инжекция сутрин 45 min преди закуска. Инжектира се дълбоко мускулно или подкожно. Храната трябва да се разпредели в 3 еднакви основни нахранвания и 2 леки закуски между тях. Дневната доза се определя индивидуално в зависимост от състоянието на пациента и неговите инсулинови нужди и се ажустира съобразно данните от кръвозахарните и уринозахарните профили. При тежки форми на захарен диабет, когато инсулиновите нужди налагат инжектирането на повече от 70 – 100 UI, се препоръчва заместването на Endopancrine Zinc protamine NPH в 2 инжекции – сутрин и вечер или с бързо действащ Endopancrine – сутрин и обед, а вечер Endopancrine NPH.

Взаимодействие с други лекарства: Едновременното приложение на даназол, хлорпромазин, кортикостероиди, макродози прогестативи, салбутамол и тербуталин може да доведе до повишаване на гликемията. Салицилатите, инхибиторите на АСЕ и бета-блокерите могат да повишат риска от хипогликемия или да маскират клиничните и признаци.

Странични ефекти: Рядко се наблюдават локални реакции на мястото на инжектирането – еритем, болки или уртикариални алергични реакции. Изключително рядко може да възникнат генерализирани алергични реакции – главно при инсулинова алергия. Възможни са алергични реакции спрямо протамина.

Противопоказания: Алергия към инсулин и протамин. Не е подходящо приложението му при диабетици с наднормена телесна маса. По време на лечението не се съветва употребата на алкохолни напитки, които повишават риска от хипогликемични реакции.

 

Реклама