Enoximone (DCI)

Синоними: Perfane (Marrell Dow)

Лекарствени форми:

Действие: Еноксимон

Съдоразширяващата му активност не включва нито блокада, нито стимулация на адренергичните рецептори. В комулативни дози от 0,5-3 mg/kg води до увеличаване на сърдечния индекс с 25-75% и до максимално намаление на белодробното капилярно налягане, на налягането в дясното предсърдие и на ПСС. Сърдечната честота се увеличава средно с 10%, а средното АН намалява с 10%. Увеличаването на сърдечния индекс достига своя максимум на 10-30 мин. и продължава 3-6 часа. Наблюдава се и сигнификантно увеличение на фракцията на изтласкване на лявата камера. Тези промени не водят до повишаване консумацията на кислород.

Препарата е активвен и при пациенти, които са дигитализирани, без да провокира или засилва прояви на дигиталисова интоксикация. Метаболизира се до сулфаксид, който е 7 пъти по-слабо активен. Излъчва се главно с урината до 70% от внесената доза за 24 часа.

Показания:

Странични ефекти:

Може да се наблюдават още главоболие, безсъние, диария, гадене и повръщане. Много рядко – втрисане, умерена тромбоцитопения, увеличение на чернодробните ензими.

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

  • с доза 0,5-1 mg/kg, инжектирана строго венозно със скорост, която не превишава12,5mg/min. Повторни дози от 0,5 mg/kg може да се инжектират на всеки 30 мин., докато се получи достатъчен хемодинамичен отговор, или до обща комулативна доза от 3 mg/kg.

  • лечението може да се проведе и чрез венозна перфузия със скорост 90 m g/kg/мин. в продължение на 10-30мин, докато се постигне търсеният хемодинамичен ефект.

Поддържащо лечение може да се осъществи чрез повторни инжекции на разреден разтвор на перфан 4 до 8 пъти на 24 часа в доза, която може да достигне началната ефикасна доза (max 3 mg/kg) или чрез непрекъсната или интермитираща венозна перфузия в доза 5-20 m g/kg/мин в продължение на 48 часа.

Преди инжектирането съдържанието на ампулата се разрежда в 0,9% разтвор на NaCl или във вода за приготвяне на разтвори, но в никакъв случаи в други разтвори, особено глюкозидни, поради опасност от изкристализиране. Трябва да се използват само пластмасови спринцовки и флакони, защото при стъклени разтворът веднага кристализира.

Началното лечение може да започне:
Тежки обструктивни кардиомиопатии, хиповолемия, суправертикуларна тахиаритмия, сърдечна аневризма, свръхчувствителност.
По време на лечението може да възникнат екстрасистоли, суправентрикуларна аритмия, камерна тахикардия и хипотония, които налагат прекъсване на лечението.
Прилага се за краткотрайно лечение на остра или хронична сърдечна недостатъчност при пациенти, които не са отговорили адекватно на лечението с дигиталисови гликозиди, диуретици и вазодилататори.
е бипиридиново производно, което съчетава позитивен инотропен и съдоразширяващ ефект. По структура и механизъм на действие той се различава от дигиталисовите гликозиди и от катехоламините. Инотропната му активност е директна и е резултат на селективно инхибиране на миокардната фосфодиестераза III с последващо увеличение на вътреклетъчния сАМР. Той не притежава значим директен ефект върхуактивността на Na ATP-азата, аденилатциклазата, както и върху натриевите и калиевите канали.
Amp. x 100mg/20ml.
 

Реклама