Enprostil (DCI)

Синоними: Gardrine (Syntex)

Лекарствени форми: Caps. x 35 m g.

Действие: Енпростилът е синтетичен аналог на ендогенните простагландини от серия Е2, който притежава три основни действия: антрисекреторно, антигастринно и цитопротективно. Енпростилът потиска дневната и нощната, както и стимулираната с храната или с пентагастрин стомашна секреция у човека. Неговото антисекреторно действие има голяма продължителност. Внесен 30 min преди стандартно хранене, енпростилът намалява сигнификантно постпрандиалната секреция на гастрин. Енпростилът има и цитопротективно действие. Той увеличава кръвотока в стомашната стена, стимулира секрецията на мукус и увеличава дебелината на слизестия гел, увеличава съдържанието на N-ацетилневраминова киселина. В доза 70 m g/24 h енпростилът протежира при човека стомашната и дуоденалната мукоза от увреждания, причинени от аспирин, алкохол и нестероидни противовъзпалителни средства. Той намалява стомашните хеморагии и кръвозагубите с фекалиите, индуцирани от аспирин. Енпростилът действа главно локално, на нивото на стомашната мукоза, макар че има и известно системно действие. Той няма антихолинергичен ефект и не потиска действието на хистамина на нивото на Н2-хистаминовите рецептори.

Показания: Бенигнена стомашна язва, активна дуоденална язва, за профилактика на медикаментозните ерозии и язви на стомашната мукоза при продължително лечение с нестероидни противовъзпалителни средства.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се по 1 капсула от 35 m g 2 пъти дневно в продължение на 4 - 6 седмици в зависимост от резултата от ендоскопското изследване. При цикатризация на язвената ниша лечението може да се прекрати по-рано. В случай на изразена болка особено в началото на лечението гардринът може да се комбинира с антиацидни средства, но двата препарата не трябва да се приемат по едно и също време.

Особености на употреба: Капсулите се приемат с малко вода сутрин след ставане от сън и вечер преди лягане.

Странични ефекти: Главният страничен ефект е диарията, която рядко е мъчителна, обикновено с времето регресира и не налага прекъсване на лечението. В около 1% от лекуваните тя е обаче тежка и налага прекратяване на лечението. храносмилателни смущения - гадене, повръщане, болки и чувство на пълнота в корема, които са леки и бързопреходни. В отделни случаи са наблюдавани алергични реакции.

Противопоказания: Свръхчувствителност към препарата, ХБН, чернодробна недостатъчност, бременност и лактация, деца под 15 години, поради липса на данни.

 

Реклама