Entacapone (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Показания

Странични ефекти

Взаимодействие с други лекарства

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

Обичайна дозировка: 3 x 200 mg дневно за 30 дни.

: Ентакапон няма антипаркинсоново действие като монотерапия. Винаги се прилага в комбинация с Carbidopa или Levodopa до максимална дневна доза 1600 mg. Прекратяването на лечението с ентакапон трябва да става бавно за да се избегнат симптомите на рязкото спиране: хиперпирексия, обърканост или злокачествен невролептичен синдром.
: Свръхчувствителност към някои от съставките на медикамента.
: Няма взаимодействия с МАО инхибиторите и трицикличните антидепресанти. Да се прилага внимателно с: Probenecid, Cholestyramine, Erythomycin, Rifamipicin, Ampicillin и Chloramphenicol.
: Дискинезия/хиперкинезия, гадене, обезцветяване на урината, диария, коремна болка.
: За лечение на болестта на Parkinson в комбинация с Carbidopa или Levodopa.
: Представляват селективен и обратим инхибитор на catechol-O-methyltransferase (COMT). Физиологичният субстрат на СОМТ включва: DOPA, катехоламини (dopamine, norepinephrine и epinephrine), и техните хидроксилирани метаболити. Като инхибира COMT, ентакапона променя плазмената фармакокинетика на Levodopa и Carbidopa, като повишава серумните им концентрации с 35 % и увеличава елиминационният им полуживот от 1,3 h до 2,4 h. Абсорбира се добре и достига максимална плазмена концентрация за 1 h, независимо от храната. Има бионаличност 35 %. Свързва се с плазмените протеини в 98 %. Елиминацията на ентакапона е бифазна с елиминационен полуживот 0,4 – 0,7 h за β-фазата и 2,4 h за γ-фазата. Елиминира се в 90 % с фецеса и в 10 % с урината.
:Tabl x 200 mg.
: Comtan (Novartis), Comtess.
 

Реклама