Epirubicine ( DCI )

Синоними: Farmorubicine (Farmitalia C. Erba), Farmorubicine RD (Farmitalia C. Erba ).

Лекарствени форми: Farmarubicinefl. Lyophilisat x 10 mg et x 50 mg; Farmarubicine RD – fl. X 10 mg, x 20 mg et x 50 mg.

Действие: Фарморубициньт е противотуморно средство от групата на антрациклиновите антибиотици – второ поколение на адриамицина. След вьвеждането му в организма той се разпределя нашироко в тьканите и подобно на адриамицина интеркалира в молекулата на ДНК на туморните клетки, в резултат на което се нарушават нейните матрични функции. Не преминава през хемато-енцефалната бариера.

След венозно инжектиране при пациенти с нормална чернодробна и бьбречна функция разпределението на фарморубицина в плазмата става трифазно – една бьрза фаза с полуживот равен на 5 min, една междинна фаза с полуживот около 1 h и една много бавна фаза с полуживот 20 – 40 h Плазмените нива на неговия метаболит epirubicinol остават по-ниски от тези на непроменения продукт и еволюират паралелно с него. Изльчва се чрез хепатобилиарната система.

Показания: Остра лимфобластна левкоза, малигнени лимфоми, карцином на млечната жлеза и яйчниците, дребноклетьчен карцином на белите дробове. В комбинация с други противотуморни средства може да се приложи и при карцином на колума и ректума, на панкреаса, стомаха и други.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се вьв венозна капкова инфузия по 75 – 90 mg/m2 през 21-дневни интервали, или по 30 mg/m2 в три последователни дни, като тези курсове се повтарят през интервал от три седмици. Дозата от всички курсове не трябва да надминава 600 – 750 mg/m2 телесна повьрхност.

Особености на употреба: Разтворьт за венозна инфузия се приготвя с помощта на приложения разтвор, като за флакона от 10 mg се използват 5 ml, а за флакона от 50 mg – 25 ml / вода за приготвяне на инжекционни разтвори или изотоничен разтвор на NaCl /. Разклаща се енергично около 2,5 min до пьлното разтваряне на лиофилизата. Внася строго венозно. Предимството на новата фармацефтична форма Farmarubicine RD е, че препарата е напьлно реконституиран и готов за интрадиректно вьвеждане само след 15 s – поне 10 пьти по-бьрзо от лиофилизирания Farmarubicine.

Взаимодействие с други лекарства: Фарморубициньт не трябва да се смесва с други медикаменти и специално с хепарин – преципитация!

Странични ефекти: Гадене, поврьщане, потискане на хемопоезата – левкоцитопения и тромбоцитопения. Алопеция и кардиотоксични прояви се наблюдават значително по-рядко, отколкото при адриамицина. При някои болни може да се наблюдават хиперпиретични реакции.

Противопоказания: Терминални сьстояния, кахексия, тежки увреждания на сьрдечно-сьдовата система, костномозьчна хипоплазия.

 

Реклама