Eprosartan mesylate (DCI)

Синоними: Teveten (Solvay Pharma).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към препарата, бременност и кърмене.
Главоболие (6,8%), отоци (1,9%), артралгии (1%).
Едновременното приложение с калий задържащи диуретици, калиеви препарати и литиеви препарати води до повишаване на серумните концентрации на калия и лития. Едновременното приложение с други антихипертензивни медикаменти потенцира антихипертензивния ефект на комбинацията. Няма клинично значими взаимодействия с дигоксин, варфарин, глибенкламид, ранитидин, кетоконазол и флуконазол.
Дозата се приема наведнъж, препоръчително сутрин. Оценка на антихипертрензивния ефект се прави след триседмична лечение. При недостатъчен ефект, дозата може ад се увеличи до 800 mg еднократно дневно или да се премине към комбинирано лечение с тиазидни диуретици и др.
За лечение на умерена и тежка артериална хипертония, изолирана систолна хипертония вкл. при възрастни.
Епрозартанът е синтетичен рецепторен ангиотензин ІІ антагонист (АТ ІІ), който за разлика от другите препарати от тази група не съдържа бифенилова или тетразолова група. Теветен е високо селективен компетитивен инхибитор на подтип 1 на ангиотензиновите рецептори по доза зависим тип. Той действа в две посоки – инхибира физиологичните ефекти на АТ ІІ (артериолна вазоконструкция и алдостерон-медиирана задръжка на натрий и вода) и понижава периферното съдово съпротивление като блокира пресинаптичните АТ ІІ рецептори в съдовете. По този начин намалява артериалното налягане, особено при тежки хипертонични състояния и при изолирана систолна хипертония. След перорален прием на 600 mg епрозартан, пикови плазмени концентрации се достигат на 3-ия час. Абсорбцията му е ниска и има бионаличност около 13%. Свързва се с плазмените протеини в 98%. Метаболизира се незначително. Само 2% от препарата се превръщат в глюкорунирани метаболити, а останалото количество се излъчва непроменен в 90% с фекалиите и урината.
Caps.x 600 mg.
 

Реклама