Eptifibatide (DCI)

Синоними: Integrilin (COR Therapeutics).

Лекарствени форми: Fl. x 10 ml/20 mg, fl. x 100 ml/75 mg.

Действие: Препаратът инхибира гликопротеиновите IIb/IIIa рецептори на тромбоцитите, като по този начин потиска тромбообразуването. Integrilin в комбинация с хепарин и аспирин намалява риска от сърдечна смърт, нефатален МИ, и рецидивираща исхемия.

Показания: В комбинация с хепарин и аспирин е показан при болни с НАП и МИ без Q зъбец за профилактика на исхемичните пристъпи. При стабилизирани пациенти, на които предстои коронарна ангиопластика или коронарна атеректомия се прилага с цел предотвратяване на усложненията с внезапно запушване на третираната коронарна артерия.

Особености на приложение и дозировка: При пациенти с остър коронарен синдром се прилага i.v. болус на 180 μg/kg, максимално бързо след поставяне на диагнозата, последвано от продължителна инфузия от 2 μg/kg/min до изписването на пациента (максимално 72 h). Ако се налага ангиопластика дозата може да се намали до 0,5 μg/kg/min и инфузията продължава 20 – 24 h след процедурата (максимално 96 h). Ако се налага оперативна реваскуларизация, лечението с Integrilin се прекратява непосредствено преди операцията.

При стабилизирани пациенти без остър коронарен синдром, подложени на ангиопластика лечението се провежда с i.v. болус 135 μg/kg, непосредствено преди процедурата. След това се прилага продължителна инфузия на 0,5 μg/kg/min за 20 – 24 h.

Преди започване на лечението с Integrilin e необходимо проследяването на броя на тромбоцитите, хемоглобина и хематокрита, протромбиновото време и АРТТ. АРТТ трябва да се поддържа в стойности 50 – 70 s, преди интервенцията. Артериалните катетри се изваждат при АРТТ под 45 s. Флаконите са готови за употреба и не се разреждат.

Взаимодействие с други лекарства: Антиагрегантното действие на Integrilin се потенцира при едновременното приложение с фибринолитици, орални антикоагуланти, НПВС, дипиридамол, тиклопидин и клопидогрел. Не се прилага едновременно с други инхибитори на IIb/IIIa рецепторите.

Странични ефекти: Кървене, интракраниални хеморагии и хеморагични инсулти, тромбоцитопения, свръхчувствителност към препарата, хипотония.

Противопоказания: Хеморагична диатеза, кървене в последните 30 дни, тежка хипертония, хирургична интервенция или травма в последните 6 седмици, анамнеза за вътречерепни кръвоизливи, скорошна употреба на други инхибитори на IIb/IIIa рецепторите, тромбоцитопения под 100 000, напреднала ХБН.

 

Реклама