Ergotamine (DCI)

Синоними: Ergotamin Sopharma (Sopharma), Ergotamin tartarat (НИХВИ).

Лекарствени форми: Ergotamin Sopharma – drag. x 1 mg, sol. 0,1 % fl. x 10 ml, amp. x 0,25 mg/1 ml, amp. x 0,5 mg/1 ml; Ergotamin tartarat – tabl. x 1 mg.

Действие:

Показания:

  • При мигренозни пристьпи и при хистаминово главоболие.

  • Неврогенна тахикардия.

  • Атония на стомаха и мегаколон.

Особености на приложение и дозировка:

При стомашна атония се прилага по 1 – 2 дражета преди хранене 2 – 3 пьти дневно.

При неврогенна тахикардия се прилага по 1 драже 2 – 3 пьти дневно.

За купиране на мигренозни кризи се инжектира по 0,25 – 0,5 mg мускулно или подкожно или се дават перорално 2 дражета наведньж. Лечението с ерготамин не бива да продьлжава повече от 1 седмица. Ако е необходим нов курс, той се провежда след няколко дневна почивка.

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

При бременност, по време на раждане – периода на отварянето и периода на изгонването, артериална хипертония, ИБС, спастични и облитериращи артериопатии.
Обикновено при предозиране може да вьзникнат гадене, поврьщане, диария, сьдови спазми, парестезии, ангинозни пристьпи, прояви на ерготизьм, главоболие.
Едновременна употреба с вазоконстриктивни и симпатикомиметични средства може да провокира тежка и упорита хипертония. При едновременно приложение с антибиотици от макролидната група може да доведе до исхемични инциденти – ерготизьм с некрози на крайниците.
При атония на матката след раждане и при хеморагии след раждане и аборт се инжектира мускулно или подкожно по 0,25 mg, максимално до 0,5 mg. При забавена инволуция на матката, при задрьжки на лохии, мено- и метрорагии се прилага per os по 10 – 20 капки от разтвора или по 1 драже или таблетка 2 – 4 пьти дневно.
- В акушеро-гинекологичната практика се прилага при атония на матката и хеморагии след раждане, аборт, цезарево сечение, гинекологични интервенции, в следродовия период при забавена инволуция на матката, крьвотечения при myoma uteri, при други мено- и метрорагии.
Ерготаминьт е един от алкалоидите на моравото рогче с изразена симпатиколитична и утеротонична активност. Увеличава тонуса и контрактилната способност на маточната мускулатура, а в по-високи дози предизвиква тетанична контракция. Крьвоносните сьдове, преминаващи през стената на матката се контрахират и маточните крьвоизливи спират. Ерготаминьт действа тонизиращо и на гладката мускулатураа на червата и пикочния мехур. Приложен вьв високи дози, той проявява и алфа-адренолитично действие – успокоява нервната система, понижава основната обмяна, намалява тахикардията при симпатикотония, оказва благоприятен ефект при мигренозни кризи, тонизира периферните крьвоносни сьдове чрез директно вазоконстриктивно действие.
 

Реклама