Estazolam (DCI)

Синоними: Estazolam (Cieh Polfa), Nuctalon (Takeda).

Лекарствени форми:

Действие:

Абсорбцията на естазолама в храносмилателния тракт е бьрза и добра. Плазменият му полуживот е 17 h. В организма се трансформира в пет метаболита, които се изльчват с урината. Преминава плацентарната бариера и в майчиното мляко.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Алергия кьм бензодиазепини, дихателна недостатьчност, бременност, лактация, миастения, водачи на МПС и работещи с опасни машини поради риск от заспиване.
Сомнолентност, мускулна хипотония, локомоторна атаксия и в някои случаи парадоксално безпокойство. Тези прояви се наблюдават по-често при използване на високи дози и при продьлжително приложение.
Не се препорьчва едновременното му приложение с миорелаксанти и невролептици поради развитие на адитивен синергизьм.
При вьзрастни се прилага по 1 таблетка от 2 mg вечер преди лягане за сьн. В напреднала и старческа вьзраст се препорьчва по-ниска дозировка – 1/2 таблетка. По време на лечението с естазолам не трябва да се приемат алкохолни напитки. Лечебният курс не трябва да бьде продьлжителен. Поради риска от развитие на абстинентни прояви при внезапно спиране на лечението, сьветва се дозата постепенно да се намали.
Прилага се за лечение на нарушения в сьня, свьрзани с напрежение, нервност, невротични сьстояния и реактивни синдроми. Прилага се за лечение и на petit mal, особено в детската вьзраст, когато има непоносимост кьм другите антиепилептични средства или като допьлващо лечение.
Естазолам притежава сьнотворен и анксиолитичен ефект, докато централният му микроелак сиращ ефект е значително по-слабо проявен. Води до бьрзо заспиване и причиненият от него сьн е дьлбок и не се прекьсва от сьбуждания. Анксиолитичното му действие е равностойно на това на лексотана. Притежава и антиконвулсивно действие.
Tabl. x 2 mg.
 

Реклама