Estrioli Natrii Succinas (DCI)

Синоними: Styptanon (Organon).

Лекарствени форми: Amp. sicc. + amp. x 2 ml разтворител.

Действие: Стиптанонът има бързо хемостатично действие след венозно инжектиране. При мускулно инжектиране действието му настъпва след около 30 min и продължава 24 h. Хемостатичният ефект на стиптанона се обуславя от способността му да се противопостави на деполимеризирането на мукополизахаридите на нивото на основната субстанция на прекапилярната стена. В резултат на това повишеният фражилитет и увеличената проницаемост на капилярите се нормализират и хеморагиите на нивото на микроваскуларната мрежа спират бързо.

Тъй като факторите на коагулацията не са повлияни, стиптанонът може в някои случаи на тромбоцитопения да се противопостави на намаляването броя на тромбоцитите.

Показания: Прилага се за лечение и профилактика на всички хеморагии от капилярен произход, когато механичната хемостаза не е възможна, труда е или е нежелателна. Прилага се в частност при паренхиматозни кръвоизливи, например по време на операции или биопсия на черния дроб, при простатектомия, тонзилектомия или други интервенции в оториноларингологията, при екстракция на зъби, при хеморагии в corpus vitreum или в ретината като последица на васкулопатия. При инциденти по време на оперативни интервенции и по-специално при болни с хеморагична диатеза, както и при болни на антикоагулантно лечение.

Особености на приложение и дозировка: Разтворите на стиптанона се приготвят ex tempore с приложеният разтворител. По правило се внася по 20 mg дневно венозно или мускулно, а при по-тежките случаи по 20 mg 2 пъти дневно. В хирургичната практика се инжектират 40 mg – венозно струйно или в капкова инфузия вечерта преди провеждането на оперативната интервенция, а след нея по 1 – 2 ампули дневно в продължение на няколко дни. в детската възраст се дозира по 10 – 20 mg/24 h, според теглото.

Взаимодействие с други лекарства: Стиптанонът не трябва да се смесва в една спринцовка или банка с кисели инфузионни разтвори (белтъчни хидролизати и други) поради in vivo несъвместимост!

 

Реклама