Estrofeme (Novo Nordisk)

Лекарствени форми

Действие

Показания

Особености на приложение и дозировка

Взаимодействие с други лекарства

Странични ефекти

Противопоказания

: ИБС, артериална хипертония, хиперлипопротеинемии, тромбоемболична болест, злокачествени тумори на гърдата и матката, хипофизарни тумори, ХБН, диабет, бременност, лактация.
: В хода на лечението може да възникнат банално главоболие, гадене, наддаване на тегло, напрежение в гърдите, тежест в краката, възбуденост, хлоазма. След ажустиране на дозировката тези прояви обикновено изчезват. Значително рядко могат да се наблюдават тежки странични ефекти, които налагат прекъсване на лечението: артериална хипертония, коронарни и тромбоемболични инциденти, хиперлипопротеинемии, холостатичен иктер, повишена литогенеза с образуване на жлъчни конкременти, развитие на мастопатия до тежка мастодиния.
: При комбинирано приложение с ензимни индуктори, като барбитурати, рифампицини, фенитоин и други може да се компрометира ефекта от лечението поради ензимна индукция и засилена деградация на естрогените в черния дроб.
: Прилага се перорално по 1 таблетка Estrofeme дневно продължително време. При незадоволителен ефект лечението може да се проведе с по 1 таблетка Estrofeme forte.
: За корекция на естрогенен дефицит, главно при жени с тотална хистеректомия.
: Estrofeme представлява комбиниран препарат с естрогенно действие двете съставки на който имат идентична структура и фармакологично действие с тези на нативните фоликуларни хормони. Те са обаче микронизирани, което позволява да се подобри тяхната бионаличност.
: Tabl. (синя) = Estradiol 17-beta 2 mg + Estriol 1 mg; Tabl. forte (жълта) = Estradiol 17-beta 4 mg +Estriol 2 mg.
 

Реклама