Ethacridine (DCI)

Синоними: Rivanol (Sopharma), Rivafilm (Sopharma), Rivanol (Халоген – Bulg.), Rivanol (Chinosol), Metiflex (Cassella med.), Aethacridin Lactik sol. “Bichel” (Bichel)

Лекарствени форми: Rivanol (Sopharma) pulvis 2,5 %, ung. 1 % tuba x 18,0 g , Rivanol (Халоген) – sol. 0,1 % fl. x 100 ml, Rivanol (Chinosol) – talb. x 100 mg. Et x 1,0 g, pulvis in sacculus x 10,0 g et x 25,0 g, ung. 0,2 % tuba x 30,0 g, Aethacridin Lactic sol. “Bichel” – sol. 0,1 % fl. x 50 et x 150 ml.

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Не дразни тъканите и няма токсични ефекти. Оцветява кожата и бельото в жълто. Особености на приложение и дозировка: За обработка на пресни рани чрез промивки, компреси или тампони се използува воден разтвор с концентрация 0,05 – 0,2 % . При фурункули, карбункули и флегмони се прилага под формата на компреси и тампони напоени с 0,1 – 0,2 % разтвор. За промивка на матката в послеродовия период се използува 0,1 % разтвор. За лечение на повърхностни кожни гнойни заболявания се прилага под формата на 2 – 5 % пудри, 0,2 – 1 % унгвенти или 5 – 10 пасти. Вътрешно се прилага при възпалителни заболявания на червата и при амебна дизентерия 3 пъти по 200 mg / 24 h. Ривафилмът, който представлява етакридин под формата на филмообразуващ гел, се нанася върху раневата повърхност в тънък слой. След около 1 min протексиращата филмова превръзка е готова и остава непроменена в продължение на 36 h. Отстранява се с памук, напоен с вода или спирт.Прилага се широко като профилактично и лечебно противомикробно средство в хирургията, в дерматологичната и гинекологичната практика. Външно се прилага за лечение на повърхностни кожни гнойни заболявания, на инфектирани рани, фурункули, карбункули, абцеси и флегмони, при стоматити, фарингити и ринити. Вътрешно се прилага рядко при остри и хронични гастроентерити, ентерити и ентероколити.
Етакридиновият лактат представлява жълт, дребнокристален прахр разтворим във вода, като образува жълти разтвори, които са нетрайни, особено на светлина. Етакридинът има широк спектър на бактериостатично действие, но е най-активен спрямо Gram ( + ) коки – стрептококи и стафилококи. Неговата антисептична активност не отслабва, а напротив – в значителна степен се засилва в присъствието на белтъци, т . е .при апликация върху тъкани. Механизмът на антимикробното му действие се изразява в свързване с протеините или мукополизахаридите на микробната клетка с образуване на трудноразтворими, слабо йонизиращи се комплекси. Има данни че упражнява специфично действие върху редица бактериални ензими – намалява активността на каталазата и потиска синтезата на бета – галактозидазата и пеницилазата в бактериалната клетка. Антисептичният му ефект настъпва след продължително въздействие на препарата. Риванолът не дразни тъканите, не потиска фагоцитозата и в използуваните концентрации не дава токсични прояви.
 

Реклама