Ethosuximide (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Приет перорално се абсорбира почти 100 %. Пикова плазмена концентрация се достига след 3 – 7 h. Терапевтичните плазмени концентрации варират между 40 и 100 μg/ml. Плазменият му полуживот е около 60 h при възрастни и около 30 h при деца. С плазмените протеини се свързва слабо. Елиминира се с урината под формата на метаболити в 80 % и непроменен в 20 %.

Показания

Странични ефекти

Взаимодействие с други лекарства

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

: Отначало лечението се започва с ниска доза – при деца под 6 години с 250 mg дневно, а при деца над 6 години е 500 mg дневно. В зависимост от ефекта дозировката може да се повишава прогресивно с по 250 mg на всеки 4 – 7 дни, докато се постигне пълен контрол на кризите. При възрастните ефикасната дозировка е 20 mg/kg за 24 h или 1,0 – 1,5 g/24 h, максимално до 2,0 g/24 h. При деца ефикасната доза е 20 – 30 mg/kg/24 h, като максималната дневна доза е 1,0 g. Ако при деца се налага по-висока от тази дозировка, тя може да се приложи, но под строг лекарски контрол и периодично изследване на плазмените нива! Дневната доза се разпределя в 2 приема и капсулите се поглъщат по време на хранене сутрин и вечер. Когато се постигне пълен контрол на кризите, е възможно дневната доза да се прилага на един прием.
: Алергия към сукцинимидни производни, костномозъчна хипоплазия, ХБН, тежки чернодробни увреждания, през първите месеци на бременността и през лактационния период.
: Етосуксимидът не е индуктор на лекарства-метаболизиращите ензими в микрозомите на чернодробните клетки и няма значими взаимодействия с другите антиепилептични медикаменти.
: Анорексия, гадене, повръщане, сънливост, главоболие, световъртеж, атаксия, рядко кожни обриви и левкоцитопения. При пациенти с предварително развили се психични увреждания е възможна появата на остри психози.
: Средство на избор за контрол на кризите от petit mal (абсанси, миоклонални форми, атонични кризи). Прилага се за лечение и на смесена форма на епилепсия, но в комбинация с барбитурати, хидантоинови производни, натриев валпроат, карбамазепин и други.
: Етосуксимидът е антиепилептично средство със специфично ма petit mal действие, но не е ефективен при другите форми на епилепсията. Механизмът на действието му е свързан с инхибиция на Na+, K+-аденозинтрифосфатаза и с ГАМК-ергичната медиация, тъй като той потиска активността на ензима ГАМК-трансаминаза и повишава количеството на ГАМК в мозъка.
: Zarontin – caps. x 250 mg, sirupus fl. x 200 ml (250 mg/5 ml); Suxilep – caps. x 250 mg; Petnidan – caps. x 250 mg, sirupus fl. x 150 ml (250 mg/5 ml); Pyknolepsinum – caps. x 250 mg, sirupus fl. x 150 ml(250 mg/5 ml); Suxinutin – caps. x 250 mg.
: Zarontin (Parke-Davis), Suxilep (Jenapharm), Petnidan (Desitin Arzneimittel), Pyknolepsinum (Zeneca), Suxinutin (Parke-Davis Godecke).
 

Реклама