Etidocaine (DCI)

Синоними: Duranest (Roger Bellon), Duranest (Astra).

Лекарствени форми: Sol. fl. x 200 mg/20 ml; Duranest 1 % Adrenaline – fl. X 20 ml = Etidocaine hydrochloride 200 mg + Adrenaline 0,1 mg.

Действие: Етидокаинът е локален анестетик от групата на съединенията с амидна връзка. Неговата анестетична активност се характеризира с:

  • късо латентно време – от порядъка на 5 – 10 min;

  • голяма продължителност на действие – от порядъка на 3 – 6 h за перидуралните анестезии, понякога по-продължително при периферни блокади, което прави излишни повторни инжектирвания;

  • блокирането на сетивните влакна на смесените нерви винаги е съчетано с блокиране на двигателните влакна.

Резорбцията и дифузията на етидокаина зависи от много параметри – вида на инжекцията, индикацията, концентрацията на препарата и наличието на адреналин, както и от общата доза. С плазмените протеини се свързва в 94 %, главно с един кисел алфа-1-гликопротеин. Липоразтворимостта му е значително по-висока от тази на лидокаина. Това обяснява значителното му фиксиране в мастната тъкан и ниските серумни нива. Когато една перидурална анестезия е направена със 150 mg етидокаин максималната му серумна концентрация е около 0,5 μg/ml. Плазменият му полуживот е 2,5 – 3 h. Поради голямата му липоразтворимост етидокаинът се фиксира в тъканите богати на масти – сърце, бели дробове, мозък. Метаболизира се в черния дроб до Xylidine и Hydroxylidine. Един специфичен метаболитен път води до образуване на цикличен дериват близък до хидантоина и съставляващ около 10 % от инжектираната доза.

Показания

Особености на приложение и дозировка

Странични ефекти

Противопоказания

: Нарушения в хемостазата, порфирия, пълен AV блок, свръхчувствителност към местни анестетици от амидната група, нелекувана епилепсия, болни, лекувани с трициклични антидепресанти и МАО-инхибитори, хипертиреоидизъм. Контраиндицирано е венозното приложение на препарата, както и прилагането му за обезболяване на раждането. 
: Токсични прояви от свръхдозиране могат да се получат при попадане на медикамента венозно и при истинско предозиране. Може да се наблюдават възбуждане, тремор, нистагъм, логорея, главоболие, бучене в ушите, гадене. При тежко отравяне има конвулсии с депресия на ЦНС до кома. Наблюдават се още тахипнея до апнея, вазодилатация, спадане на артериалното налягане, брадикардия или тахикардия, камерно мъждене. Токсични прояви се наблюдават при серумна концентрация на етидокаина от порядъка на 2 μg/ml.
: За перидурална хирургична анестезия се прилага 1 % разтвор етидокаин в доза 15 – 20 ml. За каудална анестезия се използва 15 – 20 ml от същия разтвор, а за блокада на нервни плексуси се прилага по-голяма доза – 20 – 30 ml. Дозировката се редуцира при стари хора.
: Регионална анестезия по време на хирургични интервенции – перидурална и каудална анестезия, блокада на нервни плексуси.
 

Реклама