Etidronate dinatrium (DCI) = EHDP

Синоними: Didronel (Norwich Eaton), Didronel (Nativelle), Diphos (Rohm Pharma).

Лекарствени форми:

Действие:

-има антиостекластичен ефект и намалява костната резорбция, като инхибира формирането на, растежа и разтварянето на хидроксиапатичните кристали и техните аморфни прекурсори чрез хемсорбция върху калциево-фосфатната повърхност;

-има стабилизиращ ефект върху костите, тъй като в по-ниски дози потиска разтварянето на хидроксиапатитните кристали, без да инхибира минерализацията на костите.

При остеопороза той увеличава костната маса и новообразуваната кост е физиологично имнерализирана. Намалява инцидентите от фрактури, свързани с повишена чупливост на костите при остеопороза. В големи дози етидронатът обаче потиска костната минерализация. Приет per os дидронел има ниска резорбция – около 3,5%. Неабсорбираното количество се излъчва за 24h с урината. Останалите 50% се абсорбират химично в костите – в огнищата на повишена отеогенеза, и се елиминира бавно. Не се метаболизира. Не повлиява нивата на калция и ПТХ в серума.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност- абсолютна контраиндикация! При ХБН – да се дава в по-ниски дози!
Тератогенен ефект, гастро-интестинален дискомфорт, метален вкус в устата – при венозно приложение, хиперфосфатемия, особено при високи дози, уртикария.
До 2h след приемането му през устата не трябва да се приемат магнезиеви и алуминиеви препарати.
Дневната доза се дава наведнъж. По време на лечението с дидронел не трябва да се приемат калциеви препарати и богати на калций храни, защото се потиска ентералната му абсорбция. Дозата за венозна перфузия се разрежда поне в 250 ml изотоничен разтвор на NaCl и се внася в продължение най-малко на 2h. Лечението с дидронел във венозна перфузия се придружава от оптимална рехидратация!
При болестта на Paget се прилага per os по 5 – 10 mg/kg/24h, не повече от 6 месеца или по11 – 20 mg/kg/24h, не повече от 3 месеца. При малигнени хиперкалциемии със или без хетеротопична осификация се прилага отначало във венозна перфузия по 7,5 mg/kg/24h в продължение на 3 последователни дни, след което се продължава per os по 20 mg/kg/24h в продължение на 30 дни. При постменопаузална остеопороза се прилага в повтарящи се тримесечни цикли в продължение на поне 3 години. В продължение на 14 дни се дава пер ос по 400 mg дидронел наведнъж, след което в продължение на 2 месеца и половина се дава per os калций по 1000 mg дневно и евентуално Vit.D по 400 UI/24h. След това цикълът се повтаря.
При болестта на Paget (osteoitis deformans) у възрастни, при малигнени калциемии със или без костни метастази и при постменопаузална остеопороза.
Дидронел представлява динатриев етидронат (динатриева сол на 1-хидроксиетилиден дифосфанова киселина). Този препарат, известен още като EHDP, регулира костния метаболизъм. Действа първично на костната тъкан по 2 различни механизма:
Tabl.x 200 mg et x 400 mg; Amp.x 300 mg/6ml pro inj.i.v.
 

Реклама