Etilefrine (DCI)

Синоними: Effortil (Sopharma, Balkanpharma), Effortil (Boehringer Ingelheim), Etilefrin AL 5 (Aliud), Etil 5 von ct (ct Arzneimittel), Circupon RR-Kapseln (Gepepharm), Tonus-forte-Tablinen (Sanorania).

Лекарствени форми: Effortil (Sopharma, Balkanpharma) – tabl. x 5 mg, sol. 0,75 % fl. x 15 ml (10 gtt = 5 mg), amp. x 10 mg/1 ml; Effortil (Boehringer Ingelheim) – tabl. x 5 mg, depot perlongetten kaps. x 25 mg, sol. fl. x 15 ml et x 50 ml (15 gtt = 7,5 mg), amp. x 10 mg/1 ml, infusion-amp. x 50 mg/5 ml; Etilefrin AL 5 – tabl. x 5 mg; Etil 5 von ct – tabl. x 5 mg; Cipcupon RR-Kapseln – caps. x 25 mg; Tonus-forte-Tablinen – retard tabl. x 25 mg.

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Възраст

Дозировка

Кърмачета

0,1 – 0,4 ml

Малки деца

0,4 – 0,7 ml

Ученици

0,7 – 1 ml

Прилага се и във венозна инфузия в следните дози в зависимост от възрастта на детето:

Възраст

Дозировка

Кърмачета

0,3 – 1,3 ml/h

Малки деца

0,6 – 2,6 ml/h

Ученици

1 – 4 ml/h

При умерено изразена артериална хипотония се прилага перорално по 5 – 10 капки или по ½ - 2 таблетки три пъти дневно. Парентерално – s.c., i.m. или i.v. се прилага при изразено понижение на АН, при колапсни състояния през интервали от 2 – 3 h. В тежки случаи може да се внесе чрез венозна капкова инфузия, като една ампула от 1 ml 1 % се разрежда в 100 ml физиологичен разтвор и се внася със скорост 60 – 80 gtt/min. При кърмачета се прилага по 2 – 5 капки дневно, а при по-големи деца – по 5 – 10 капки или 0,5 – 1 таблетка 2 – 3 пъти дневно. При субкутанно приложение се дозира през 4 часа в следните дозировки в зависимост от възрастта:
Артериална хипертония, тиреотоксикоза, остър гломерулонефрит, ИБС, МСБ, бременност.
Да не се прилага едновременно с инхибитори на МАО и трициклични антидепресанти.
Главоболие, безпокойство, зачервяване, палпитации, тахикардия, хипертония.
Прилага се за профилактика и лечение на остро настъпващите кардио-циркулаторни нарушения: колапсни състояния при инфекциозни заболявания, отравяния, оперативни интервенции, травми, раждане, ортостатична хипотония, вазомоторно главоболие и други.
Етилефринът е синтетичен симпатикомиметик с директно действие предимно върху алфа-адренергичните рецептори. Има положителен инотропен ефект и повишава сърдечния дебит, намалява периферното съдово съпротивление и подобрява оросяването в областта на артериолите. Подобрява изпразването на кръвните депа, повишава венозното налягане и в резултат на подобреното венозно кръвообращение се увеличава количеството на циркулиращата кръв. Тези ефекти на ефортила водят до повишаване на АН. Антихипотензивното му действие е продължително. При перорално приемане максималното плазмено ниво настъпва към 30 – 60 min. Излъчва се с урината до 90 % за 24 h.
 

Реклама