Etofyllinclofibrate (DCI)

Синоними: Lipo-Merz (Merz + Co), Duolip (Mepha), Duolip (Merckle).

Лекарствени форми: Lipo-Merz - caps.retard x 500 mg; Duolip (Mepha) – caps.x 250 mg; Duolip (Merckle) – tabl.x 500 mg.

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност, лактация, тежка чернодробна и бъбречна недостатъчност, пресен миокарден инфаркт, епилепсия.
Подобни на тези на клофибрата.
2 пъти по 1 капсула или 1 таблетка дневно.
Първични хиперлипопротеинемии: фамилна хиперполестеролемия, фамилна хипертриглицеридемия, фамилна комбинирана хиперлипидемия. Вторични хиперлипопротеинемии: захарен диабет, ХБН и други.
Има антихиперлипопротеинемично действие.
 

Реклама